VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Xử phạt Sabeco 100 triệu đồng do vi phạm quy định công bố thông tin

Xử phạt Sabeco 100 triệu đồng do vi phạm quy định công bố thông tin. Nguồn: internet

Xử phạt Sabeco 100 triệu đồng do vi phạm quy định công bố thông tin

Ngày 22/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 1292/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Sẽ cấm kinh doanh đa cấp nội dung số

Phạt 5 nhà mạng hơn một tỷ đồng vì khuyến mại sai

Điều tra, làm rõ chuyện xả thải xuống sông Hồng

Theo Quyết định, Sabeco bị phạt tiền 100 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trước đó, Sabeco đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán là không công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Sabeco không thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty (www.sabeco.com.vn) các tài liệu: Báo cáo tình hình quản trị công ty các năm 2014, 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015; Báo cáo thường niên các năm 2014, 2015; Điều lệ công ty.

Đồng thời, không thực hiện công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các tài liệu: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2014, 2015; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất các Quý III,IV/2014, Quý I,II,III,IV/2015; Nghị quyết, Biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty các năm 2014, 2015; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015; Báo cáo thường niên các năm 2014, 2015.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM