VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Thêm một công ty bị phạt 60 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Thêm một công ty bị phạt 60 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, trong đó có vi phạm về việc công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật tiếp tục có xu hướng tăng. Bên cạnh khá nhiều nhà đầu tư cá nhân vừa bị xử phạt hành chính, mới đây thêm một công ty cổ phần cũng vừa bị phạt 60 triệu đồng vì liên quan đến hành vi vi phạm này.

Các sự kiện và thông tin nhà đầu tư chứng khoán không thể bỏ qua tuần này

Thao túng thị trường chứng khoán, một nhà đầu tư bị buộc nộp lại hơn 3,3 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán đang trở nên hấp dẫn hơn

Giao dịch chứng khoán: Chiến lược tham gia mua/bán đuổi theo giá khá “nguy hiểm”

Cụ thể, ngày 17/09/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 252/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 (quận Đống Đa, Hà Nội).

Theo kết luận của Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 đã có hành vi vi phạm hành chính “công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật”.

Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 đã được soát xét, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018, Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2017.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 bị xử phạt 60 triệu đồng.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM