VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
4 nguyên tắc xét khen thưởng dịp tổng kết năm 2017

Chú trọng khen thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có nhiều thành tích nhưng không giữ chức vụ lãnh đạo. Nguồn: Internet

4 nguyên tắc xét khen thưởng dịp tổng kết năm 2017

Ngày 31/10/2017, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn 4534/LĐTBXBH-VP hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng dịp tổng kết năm 2017.

Hủy quá trình đóng BHXH trong trường hợp nào?

06 trường hợp người lao động được nghỉ việc riêng và hưởng nguyên lương

Doanh nghiệp có quyền từ chối tiếp các đoàn kiểm tra

Chế độ trợ cấp hàng tháng cho người bị tai nạn lao động

Theo đó, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nêu rõ, việc khen thưởng dịp tổng kết năm 2017 sẽ được thực hiện theo Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP; Thông tư số 30/2014/TT-BLĐTBXH và đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

Một là, việc xem xét, trình các hình thức khen thưởng cần đảm bảo chặt chẽ, chính xác, thành tích đến đâu thì đề nghị mức khen thưởng phù hợp, không nhất thiết lần sau phải đề nghị cao hơn lần trước. Quy trình, thủ tục đảm bảo.

Hai là, chủ yếu khen thưởng theo thẩm quyền, và đề nghị khen ở cấp Bộ, Ngành, địa phương. Chú trọng khen thưởng đối với dịp tổng kết năm 2017 có nhiều thành tích nhưng không giữ chức vụ lãnh đạo.
Ba là, thành tích để xét tặng ở cấp Bộ, cấp Nhà nước phải thể hiện được tính tiêu biểu, xuất sắc, nổi trội, có tính lan tỏa trong Bộ, Ngành và được Hội đồng thi đua - khen thưởng cơ sở họp, thảo luận, thống nhất cao.
Bốn là, theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, việc khen thưởng tổng kết năm 2017 sẽ không xét tặng đối với các tập thể và cá nhân thuộc một trong những trường hợp sau: Không đăng ký giao thức thi đua; Hồ sơ không đảm bảo hoặc gửi sau thời hạn quy định; Đang là đối tượng đang bị thanh tra, kiểm tra.
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM