VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585
Đánh giá hồ sơ dự thầu thực hiện theo quy định nào?

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đánh giá hồ sơ dự thầu thực hiện theo quy định nào?

Trả lời ý kiến của ông Nguyễn Thế Ngọc Châu (Đồng Tháp) liên quan đến tiêu chí đánh giá uy tín nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này.

Giải đáp trường hợp không được bổ sung tài liệu dự thầu

Tăng giảm đơn giá trong hồ sơ dự thầu xử lý thế nào?

Căn cứ đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu?

Trong hồ sơ mời thầu của đơn vị ông Châu có tiêu chí đánh giá uy tín nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó. Ông Châu hỏi, vậy, có thể đánh giá nhà thầu nêu trên không đạt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, căn cứ vào từng gói thầu cụ thể, khi lập hồ sơ mời thầu phải cụ thể hóa các tiêu chí làm cơ sở để đánh giá về kỹ thuật, trong đó có bao gồm nội dung uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự trước đó.

Yêu cầu về hợp đồng tương tự được nêu tại các Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với trường hợp ông Châu hỏi, việc lập hồ sơ mời thầu thực hiện theo quy định trên. Việc đánh giá hồ sơ dự thầu thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.


THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM