VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585
Xử phạt 6 trường hợp kinh doanh xăng dầu không đúng quy định

Xử phạt 6 trường hợp kinh doanh xăng dầu không đúng quy định. Ảnh: Thu Huyền

Xử phạt 6 trường hợp kinh doanh xăng dầu không đúng quy định

Sở Công Thương tỉnh Bến Tre đã hoàn thành kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu theo Kế hoạch số 190, ngày 25/1/2022. Kết quả xử phạt vi phạm hành chính 6 trường hợp, số tiền xử phạt là 69,5 triệu đồng.

Xử phạt các vi phạm về kinh doanh xăng dầu với tổng số tiền 115 triệu đồng

Xử lý nghiêm vi phạm trong kinh doanh xăng dầu

TP. Hồ Chí Minh sẽ thanh kiểm tra 18 cơ sở kinh doanh xăng dầu

Kết quả cho thấy, Sở Công Thương tỉnh Bến Tre đã kiểm tra 35 cửa hàng bán lẻ xăng dầu; trong đó, số cửa hàng thực hiện tốt là 25, chiếm 71,43%; số cửa hàng thực hiện chưa tốt là 10, chiếm 28,57%; xem xét nhắc nhở 4 trường hợp; xử phạt vi phạm hành chính 6 trường hợp, số tiền xử phạt là 69,5 triệu đồng.

Đồng thời,  Sở Công Thương tỉnh Bến Tre tiếp tục kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Sở Công Thương tỉnh Bến Tre đã tiến hành kiểm tra 7 cửa hàng kinh doanh LPG chai trên địa bàn huyện Bình Đại và TP. Bến Tre; ban hành 1 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5 triệu đồng, do sử dụng người quản lý cửa hàng bán lẻ LPG chai không được huấn luyện về kỹ thuật an toàn theo quy định.

THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM