VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

[Infographic] Cơ cấu nhân sự Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Anh

Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) của Ngân hàng Anh thường gồm 9 thành viên (tính cả Thống đốc). Chính sách được quyết định theo đa số. Nếu số thành viên là số chẵn và số phiếu ngang nhau thì Thống đốc là người có lá phiếu quyết định.

[Infographic] Trung Quốc chiếm gần 1/3 dư nợ trái phiếu USD các thị trường mới nổi

[Infographic] Đầu tư mạnh vào vận tải biển khiến nhiều ngân hàng gặp khó

[Infographic] Đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 07/2017

[Infographic] Hàn Quốc trở thành thị trường nhập siêu lớn nhất của Việt Nam

[Infographic] Cơ cấu nhân sự Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Anh - Ảnh 1
THÔNG TIN CẦN QUAN TÂM