Tầm nhìn và quyết tâm của lãnh đạo doanh nghiệp là yếu tố quan trọng nhất để chuyển đổi số

Theo Đức Nguyễn/thoibaokinhdoanh.vn

Tầm nhìn và quyết tâm của lãnh đạo được cho là nhân tố quan trọng nhất để giúp tổ chức, doanh nghiệp (DN) chuyển đổi số, với 90% người tham gia đánh giá.

 Tầm nhìn và quyết tâm của lãnh đạolà yếu tố quan trọng nhất để tổ chức, DN đẩy nhanh chuyển đổi số. Nguồn: Internet
Tầm nhìn và quyết tâm của lãnh đạolà yếu tố quan trọng nhất để tổ chức, DN đẩy nhanh chuyển đổi số. Nguồn: Internet

Khảo sát về mức độ sẵn sàng chuyển đổi số trong các tổ chức, DN của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) công bố tại Diễn đàn Cấp cao công nghệ thông tin, truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Summit) 2018 khai mạc sáng nay (18/7) cho thấy 3 nhân tố được cho là quan trọng nhất để giúp tổ chức, DN đẩy nhanh chuyển đổi số là: Tầm nhìn và quyết tâm của lãnh đạo (90%); Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số cụ thể (68,3%); Đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực cho phù hợp với yêu cầu của chuyển đổi số (51,7%).

Khi được hỏi về 3 nhân tố quan trọng nhất để Việt Nam phát triển nền kinh tế số, đa số ý kiến đều cho rằng việc xây dựng chính phủ số kiến tạo, hành động, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ cao cho người dân, DN là quan trọng nhất (76,1%), Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin (57%), Phát triển hạ tầng số/kết nối liên thông và dữ liệu mở (50%).
Khi được hỏi về 3 lĩnh vực nào của Việt Nam cần và có thể thực hiện đổi mới ngay, lĩnh vực Công nghệ thông tin đứng đầu với 73,9%, tiếp đến là Thương mại điện tử, Giáo dục và đào tạo.

Trước câu hỏi về hiểu biết về chuyển đổi số và có hoạt động cụ thể gì thúc đẩy chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức của mình chưa, có 34,4% người được hỏi trả lời đã có tìm hiểu nhưng chưa biết cần làm gì; 32,2% trả lời đã hiểu và đã sẵn sàng mọi nguồn lực cho chuyển đổi số và 28,9% đang triển khai các hoạt động chuyển đổi số.