Tỉnh Bến Tre:

Tăng cường các biện pháp quản lý điều hành giá

Theo T. Quốc/ Báo Đồng Khởi

UBND tỉnh Bến Tre vừa có công văn yêu cầu các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý điều hành giá. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá, thu tiền dịch vụ đúng giá niêm yết của các doanh nghiệp, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tăng giá bất hợp lý

Tăng cường các biện pháp quản lý điều hành giá sau khi giá xăng dầu giảm. Ảnh: T. Quốc
Tăng cường các biện pháp quản lý điều hành giá sau khi giá xăng dầu giảm. Ảnh: T. Quốc

UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời thực hiện giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu trong tỉnh, ổn định giá cả, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý.

Đối với các mặt hàng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ giá xăng dầu như: dịch vụ vận tải hành khách, vận tải hàng hóa: Giao Sở Giao thông vận tải tỉnh Bến Tre phối hợp với UBND các huyện, thành phố tăng cường tổ chức rà soát kê khai giá của doanh nghiệp để đánh giá việc điều chỉnh giá phù hợp với biến động của các yếu tố đầu vào.

Đặc biệt, chi phí xăng dầu trong yếu tố hình thành giá. Trường hợp có thể giảm giá thì yêu cầu đơn vị thực hiện kê khai giảm giá kịp thời. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá, thu tiền dịch vụ đúng giá niêm yết của các doanh nghiệp, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tăng giá bất hợp lý, kết cấu đưa thêm những khoản thu ngoài giá để thu cao hơn mức giá kê khai, niêm yết.

Đối với các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, chịu ảnh hưởng gián tiếp từ giá xăng dầu, có tác động đến chỉ số giá tiêu dùng và ảnh hưởng đến đời sống người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp: Các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật về giá, các biện pháp kê khai, niêm yết giá, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng để tăng giá bất hợp lý. Chủ động kiểm tra yếu tố hình thành giá theo quy định tại Luật Giá và theo thẩm quyền khi hàng hóa có biến động bất thường và xử lý các sai phạm theo quy định.

Đối với các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục nhà nước định giá, UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố rà soát có phương án điều chỉnh giá hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh giá phù hợp với diễn biến, mặt bằng giá thị trường theo đúng quy định.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre phối hợp với các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, công khai minh bạch, trung thực thông tin về giá, hạn chế những thông tin thất thiệt gây hoang mang cho người tiêu dùng, gây bất ổn thị trường.