Giá xăng RON95-III lên gần 26.000 đồng/lít

Giá xăng RON95-III lên gần 26.000 đồng/lít

Bộ Công Thương vừa công bố điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 21/9/2023. Trong đó, giá xăng RON95-III được điều chỉnh tăng 877 đồng/lít lên 25.748 đồng/lít.
Luật Giá (sửa đổi) điều chỉnh toàn diện những vấn đề về quản lý, điều hành giá

Luật Giá (sửa đổi) điều chỉnh toàn diện những vấn đề về quản lý, điều hành giá

Luật Giá số 11/2012/QH13 được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013, thay thế Pháp lệnh Giá năm 2002 đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính; tiếp tục củng cố khung pháp lý cho công tác quản lý, điều hành giá được thực hiện nhất quán theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, quá trình triển khai Luật Giá cũng phát sinh một số tồn tại, hạn chế. Do vậy, vấn đề nghiên cứu, sửa đổi luật được đặt ra.
Hoàn thiện Danh mục các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

Hoàn thiện Danh mục các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá

Luật Giá 2012 với việc quy định Danh mục các mặt hàng do Nhà nước quản lý, điều hành giá cơ bản là phù hợp với yêu cầu thực tiễn, thể hiện rõ quan điểm của Nhà nước trong việc quản lý giá theo cơ chế thị trường, có sự điều tiết của Nhà nước. Tuy nhiên, ngoài danh mục hiện được quy định tại Luật Giá 2012 thì một số luật chuyên ngành đã quy định thêm hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá. Luật Giá (sửa đổi) hướng đến mục tiêu tiếp tục hoàn thiện tiêu chí xác định danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, đồng thời quy định thống nhất Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.
 Điều hành giá cần hết sức uyển chuyển, tuân theo nguyên tắc thị trường

Điều hành giá cần hết sức uyển chuyển, tuân theo nguyên tắc thị trường

Trả lời đại biểu Triệu Thị Huyền tại phiên chất vấn sáng 8/6/2023 liên quan đến vấn đề giá, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, điều hành giá là nghệ thuật, cần hết sức uyển chuyển, tuân theo nguyên tắc thị trường nhưng có sự quản lý của Nhà nước, đặc biệt quan tâm tới đời sống lao động, đồng bào vùng sâu vùng xa.
Chủ động ứng phó với những thách thức trong công tác điều hành giá

Chủ động ứng phó với những thách thức trong công tác điều hành giá

Trong quý II và những tháng còn lại của năm 2023, dự báo sẽ có nhiều yếu tố gây áp lực đến công tác quản lý, điều hành giá. Để thực hiện mục tiêu bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm chủ động ứng phó với những thách thức trong công tác điều hành giá.
Kịch bản điều hành giá cần bám sát chính sách tài khoá, tiền tệ

Kịch bản điều hành giá cần bám sát chính sách tài khoá, tiền tệ

Sáng ngày 24/3, Ban chỉ đạo, điều hành giá đã tổ chức cuộc họp đánh giá công tác quý I/2023. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu, trong thời gian tới kịch bản điều hành giá đưa ra phải khách quan, dựa trên tình hình thực tế, nhất là bám sát chính sách tài khoá, tiền tệ.
Điều hành giá các mặt hàng thiết yếu, ổn định thị trường giá cả năm 2023

Điều hành giá các mặt hàng thiết yếu, ổn định thị trường giá cả năm 2023

Với nhiều biện pháp được triển khai đồng bộ, kịp thời, công tác điều hành giá, kiểm soát lạm phát năm 2022 đã đạt được mục tiêu đề ra. Tiếp nối thành công này, công tác điều hành giá sẽ tiếp tục được triển khai chủ động, linh hoạt, đặc biệt là điều hành giá các mặt hàng thiết yếu nhằm ổn định thị trường giá cả, kiểm soát lạm phát năm 2023.
Bảo đảm kiểm soát tốc độ tăng CPI bình quân cả năm ở mức 4,5%

Bảo đảm kiểm soát tốc độ tăng CPI bình quân cả năm ở mức 4,5%

Dự báo năm 2023 tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức cho công tác quản lý, điều hành giá, Chính phủ chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện một cách chủ động, linh hoạt, bảo đảm kiểm soát tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cả năm ở mức 4,5% theo mục tiêu Quốc hội đề ra.