Tăng cường công tác ngoại giao kinh tế

Theo nhandan.vn

Tại Hội nghị sơ kết công tác ngoại giao kinh tế 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, diễn ra tại Hà Nội, các đại biểu nhất trí đánh giá công tác ngoại giao kinh tế từ đầu năm 2022 đến nay được triển khai toàn diện, đóng góp tích cực vào các thành tựu nổi bật và các điểm sáng về phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đã triển khai mạnh mẽ các hoạt động đối ngoại, nhất là đối ngoại cấp cao, trong đó ưu tiên thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác về khoa học công nghệ, năng lượng, nông nghiệp, chuyển đổi số; tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quan hệ kinh tế với các nước; triển khai các sáng kiến liên kết kinh tế mới.

Trước tình hình thế giới diễn biến phức tạp, công tác ngoại giao kinh tế bước sang giai đoạn mới, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị các đơn vị quan tâm đầu tư nguồn lực, dự báo các khả năng, đánh giá tác động đến Việt Nam để kiến nghị các giải pháp phù hợp, khả thi. Các hoạt động ngoại giao kinh tế cần được nhanh nhạy triển khai, bám sát các chủ trương, định hướng và nhu cầu của đất nước, phù hợp thế mạnh của các đối tác, địa bàn.

Thảo luận tại hội nghị, các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện đánh giá kinh tế thế giới 6 tháng cuối năm tiếp tục hết sức khó khăn và nhiều rủi ro. Bối cảnh đó đặt ra nhiều thách thức song cũng có những cơ hội có thể tận dụng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội đất nước. Các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện đề xuất nhiều biện pháp, hoạt động cụ thể để đẩy mạnh hơn nữa công tác ngoại giao kinh tế của ngành ngoại giao trong 6 tháng cuối năm.