Kinh tế tập thể thúc đẩy phát triển nông nghiệp

Theo Thanh Nga/ Báo Đắk Nông

Ðắk Nông đang tập trung các giải pháp để tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó, tỉnh Đắk Nông chú trọng phát triển các mô hình kinh tế tập thể (KTTT) để dẫn dắt quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân...

Kinh tế tập thể đang giữ vai trò dẫn dắt phát triển ngành nông nghiệp
Kinh tế tập thể đang giữ vai trò dẫn dắt phát triển ngành nông nghiệp

Theo ông Lê Anh Sơn - Giám đốc HTX Sản xuất TM-DV Bình Minh (Cư Jút), thời gian qua, HTX đã liên kết cùng các HTX, nhóm hộ trên địa bàn để sản xuất, chuẩn hóa chất lượng sản phẩm, tạo vị thế trên thị trường. Đến nay, chỉ riêng ngành hàng hồ tiêu, HTX đã liên kết với 13 HTX và 1 nhóm hộ (khoảng 775 nông hộ), với diện tích sản xuất đạt 1.138,6 ha, sản lượng hơn 2.710 tấn/năm.

Trong chuỗi liên kết hồ tiêu, HTX đã liên kết với Công ty TNHH Chế biến gia vị Ned Spice Việt Nam để tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Hiện HTX đã xuất khẩu được trên 300 tấn hồ tiêu thông qua công ty này. Năm 2021, doanh thu xuất khẩu hồ tiêu của HTX đạt trên 19 tỷ đồng, trong đó giá trị gia tăng cho nông dân đạt gần 900 triệu đồng.

Theo đánh giá của Sở NN& PTNT, những năm gần đây, nông nghiệp của tỉnh chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ. Tổng sản phẩm nông nghiệp (GRDP) theo giá hiện hành đạt 13.193 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp ở mức khá, với 4,45%. Giá trị sản xuất đạt bình quân khoảng 86 triệu đồng/ha đất. Nông nghiệp giữ vai trò số 1 trong 3 trụ cột kinh tế của tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Tình - Phó Giám đốc Sở NN& PTNT cho biết, kết quả phát triển của ngành nông nghiệp có sự đóng góp tích cực của KTTT, trong đó nòng cốt là các HTX. Những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển KTTT. Trọng tâm là tỉnh xây dựng các HTX kiểu mới theo hướng liên kết chuỗi giá trị, gắn với ngành hàng chủ lực.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, các HTX phát triển mạnh về số lượng, chất lượng, mở ra nhiều dịch vụ mới, mang lại lợi ích thiết thực cho các thành viên HTX, nông dân. Đến nay, toàn tỉnh có 3 liên hiệp HTX, với 24 HTX thành viên. Toàn tỉnh có 177 HTX nông nghiệp, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, cung ứng dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ sau thu hoạch, thủy lợi.

Trên địa bàn tỉnh đã hình thành các HTX kiểu mới, phát triển theo hướng tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Trong đó, 12 HTX liên kết sản xuất, tiêu thụ cà phê; 4 HTX liên kết sản xuất, tiêu thụ hồ tiêu; 2 HTX liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa gạo; 13 HTX liên kết sản xuất, tiêu thụ trái cây, rau, củ quả...

Nhiều HTX tìm ra hướng đi mới, thích ứng với cơ chế thị trường, mở ra nhiều dịch vụ tiện ích, hiệu quả. Trên địa bàn tỉnh ngày càng có nhiều HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Cũng theo bà Tình, các HTX hoạt động hiệu quả đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho thành viên, nông dân, góp phần thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển.

Ngành nông nghiệp đang phát triển theo hướng liên kết chuỗi giá trị, chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng, bền vững.Để phát triển liên kết đạt hiệu quả cao, ngành nông nghiệp lấy các HTX làm trung tâm điều hành, tổ chức sản xuất cho nông dân. Hay nói cách khác, các HTX giữ vai trò chủ thể trong quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp.