Tăng cường năng lực về dự toán chi phí, quản lý các dự án đầu tư xây dựng

PV.

Hội thảo đào tạo về quản lý dự án xây dựng trong khuôn khổ Dự án Hợp tác kỹ thuật “Tăng cường năng lực về dự toán chi phí, quản lý hợp đồng, chất lượng và an toàn trong các dự án đầu tư xây dựng tại Việt Nam (kéo dài từ 4/2015 đến hết tháng 3/2018)” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Bộ Xây dựng phối hợp tổ chức trong hai ngày 16/6 tại Hà Nội và 22/6 tại TP. Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh Hội thảo Hội thảo đào tạo về quản lý dự án xây dựng trong khuôn khổ Dự án Hợp tác kỹ thuật tại Hà Nội.
Toàn cảnh Hội thảo Hội thảo đào tạo về quản lý dự án xây dựng trong khuôn khổ Dự án Hợp tác kỹ thuật tại Hà Nội.

Các cuộc Hội thảo có sự tham gia của đại diện các cơ quan Nhà nước, các Sở, ngành chuyên môn, ban quản lý dự án, nhà thầu và đơn vị tư vấn.

Sự kiện được tổ chức nhằm chia sẻ kết quả của Dự án và các vấn đề quan trọng liên quan đến luật pháp và các quy định về xây dựng của Việt Nam.

Các nội dung thảo luận trong Hội thảo được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện việc kiểm soát vốn đầu tư công, góp phần sử dụng vốn đầu tư công trong đầu tư xây dựng một cách hiệu quả hơn; Nâng cao năng lực của cán bộ cũng như các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Xây dựng và trực tiếp tham gia các dự án xây dựng.

Đồng thời, giúp cho việc quản lý các dự án xây dựng tại Việt Nam được thực hiện theo các chuẩn mực và quy định quốc tế, từ đó nâng cao chất lượng các dự án và công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách.

Việt Nam đã và đang duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững trong những năm gần đây và thực hiện rất nhiều dự án phát triển cơ sở hạ tầng lớn.

Tuy nhiên, do việc quản lý chất lượng dự án và quản lý an toàn trong các công trình xây dựng còn thiếu sót nên vẫn để xảy ra nhiều vụ tai nạn xây dựng. Ngoài ra, hợp đồng của các dự án xây dựng chưa được quản lý hiệu quả dẫn đến nhiều tranh chấp trong giai đoạn thi công và gây khó khăn cho việc triển khai dự án.