Tăng cường thanh tra, giám sát trên thị trường chứng khoán

Tuấn Kiệt

Thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành Chứng khoán tập trung triển khai thực hiện nhằm góp phần giúp thị trường phát triển ổn định, bền vững, công khai minh bạch.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo báo cáo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong năm 2021, cơ quan này đã chủ động triển khai công tác giám sát, thanh tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và trên thị trường chứng khoán.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã tăng cường triển khai các đoàn kiểm tra đột xuất giao dịch bất thường, xử lý nghiêm các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đặc biệt là giao dịch có dấu hiệu thao túng. Trong năm 2021, cơ quan này đã triển khai 01 đoàn thanh tra định kỳ, 06 đoàn kiểm tra định kỳ và 31 đoàn kiểm tra đột xuất.

Xác định công tác thanh tra, giám sát thị trường chứng khoán là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần được tập trung triển khai nhằm góp phần giúp thị trường phát triển ổn định, bền vững, công khai minh bạch, trong năm 2022 này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động này.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý giám sát, cưỡng chế thực thi để kịp thời phát hiện và hạn chế rủi ro tiềm ẩn trên thị trường chứng khoán. Theo đó, công tác thanh, kiểm tra hoạt động của công ty đại chúng, công ty không đại chúng khi huy động vốn, công tác thanh, kiểm tra đối với hoạt động của thị trường chứng khoán sẽ được tăng cường và triển khai quyết liệt nhằm giúp thị trường phát triển theo hướng an toàn, công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, tăng cường giám sát, kiểm tra tình hình phát hành, cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đối với các doanh nghiệp bất động sản, doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn, lãi suất cao, các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ, các doanh nghiệp phát hành không có tài sản đảm bảo...

Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng sẽ giám sát hoạt động đầu tư, cung cấp dịch vụ của các công ty chứng khoán trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước giám sát hoạt động đầu tư của các tổ chức tín dụng khi Thông tư số 16/2021/TT-NHNN ngày 10/11/2021 quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán trái phiếu doanh nghiệp.