Tăng trưởng tín dụng sẽ đạt 21,82% trong năm 2016

PV.

Đó là thông tin từ Vụ Dự báo thống kê (NHNN) vừa công bố kết quả điều tra Xu hướng kinh doanh đối với các TCTD, theo đó, các TCTD kỳ vọng dư nợ tín dụng bình quân toàn hệ thống tăng trưởng 7,37% trong quý IV/2016, tăng trưởng 21,82% trong năm 2016.

Huy động vốn của toàn hệ thống ngân hàng năm 2016 được các TCTD kỳ vọng tăng trưởng bình quân 16,85%.
Huy động vốn của toàn hệ thống ngân hàng năm 2016 được các TCTD kỳ vọng tăng trưởng bình quân 16,85%.

Theo nhận định của Vụ Dự báo thống kê (NHNN), trên cơ sở môi trường kinh doanh thuận lợi, thanh khoán dồi dào và nhu cầu tín dụng của khách hàng tăng, các TCTD kỳ vọng dư nợ tín dụng bình quân toàn hệ thống tăng trưởng 7,37% (VND: +7,93% và ngoại tệ: +4,22%) trong quý IV/2016. Con số này cao hơn nhiều so với mức bình quân kỳ vọng tăng 5,17% của quý 3 tại cuộc điều tra kỳ trước.

Với diễn biến quý IV như vậy, các TCTD kỳ vọng tín dụng sẽ tăng trưởng 21,82% (VND: +22,95%; ngoại tệ: +8,22%) trong năm 2016, cao hơn khoảng 4,5% so với mức kỳ vọng và thực tế tăng trưởng 17,26% của năm 2015, và được điều chỉnh tăng so với mức kỳ vọng 20,4% xác lập tại cuộc điều tra kỳ trước.

Huy động vốn của toàn hệ thống ngân hàng năm 2016 được các TCTD kỳ vọng tăng trưởng bình quân 16,85% (giảm 0,72% so với kỳ vọng tại cuộc điều tra kỳ trước nhưng vẫn cao hơn mức tăng kỳ vọng và thực tế của năm 2015).

Điều đáng lưu ý là tại cuộc điều tra kỳ này, các TCTD giữ nguyên kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng huy động vốn VND nhưng tiếp tục đẩy mạnh kỳ vọng về sự sụt giảm huy động vốn ngoại tệ trong năm 2016 từ mức -0,09% tại cuộc điều tra kỳ trước mở rộng tới -6,9% tại cuộc điều tra kỳ này.

Vụ Dự báo Thống kê nhận định, đây tiếp tục là biểu hiện tích cực của xu hướng giảm găm giữ ngoại tệ và tăng trưởng niềm tin vào sự ổn định của tỷ giá và giá trị của đồng Việt Nam.