Tạo cơ hội giao thương cho doanh nghiệp Việt

PV.

Trong khuôn khổ giao lưu “Sống sao để người nhớ”: Doanh nhân Việt Nam cùng kiến tạo đất nước tổ chức tại Phú Quốc do Tạp chí Thương Gia, Câu lạc bộ Thương Gia và Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) tổ chức đã diễn ra lễ ký giao ước kết nghĩa giữa BAOOV và Câu lạc bộ Thương Gia.

Lễ ký giao ước kết nghĩa giữa BAOOV và Câu lạc bộ Thương Gia.
Lễ ký giao ước kết nghĩa giữa BAOOV và Câu lạc bộ Thương Gia.

Theo đó, BAOOV kết nghĩa với Câu lạc bộ Thương Gia với quy ước BAOOV ở nước ngoài là Anh và Câu lạc bộ Thương Gia là Em.

Mục đích giao ước kết nghĩa được hai bên thông qua trên tinh thần giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trên con đường kinh doanh vì sự nghiệp phát triển kinh tế chung của đất nước, cũng như hỗ trợ sự phát triển riêng của từng doanh nghiệp trong Câu lạc bộ Thương Gia.

Nguyên tắc hoạt động và thông điệp chung của hai bên là Chung sức – Chân thành – Chia sẻ - Cam kết hành động – Cùng nhau kiến tạo đất nước.

Chương trình hành động cũng đã được hai bên đưa ra gồm: Có chung một nền tảng (giải pháp công nghệ thông tin hoặc mạng xã hội) để giao tiếp thông tin về các cơ hội giao thương nội bộ 2 chiều giữa BAOOV và Câu lạc bộ Thương Gia: Kết nối giao thương, tạo cơ hội làm ăn giữa doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài với doanh nghiệp trong nước; Cùng tổ chức các hoạt động kết nối, liên kết cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân trong nước và ngoài nước nhằm kêu gọi sự vào cuộc cùng hành động, cùng nhau kiến tạo đất nước.

Hai bên cũng đặt ra nhiệm vụ cùng hỗ trợ nhau, chia sẻ các kinh nghiệm, kết nối kinh doanh. Huy động nhân sự tham gia hỗ trợ trực tiếp các hoạt động sự kiện, các hoạt động đối ngoại, ngoại giao có mặt trên địa bàn có đặt trụ sở văn phòng của hai đơn vị ở 2 TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh và ở các địa bàn khác nếu có điều kiện thuận lợi.

Đồng hành cùng BAOOV và Câu lạc bộ Thương Gia sau lễ kết nghĩa, Tạp chí Thương Gia sẽ hỗ trợ kết nối cho 2 đơn vị có thêm nhiều hoạt động ngoại giao, giao lưu, liên kết với các tổ chức Hiệp hội, Câu lạc bộ, tổ chức doanh nghiệp doanh nhân khác trên toàn quốc.

Bên cạnh đó, Tạp chí Thương Gia cũng sẽ hỗ trợ truyền thông cho các hoạt động chung của 2 đơn vị cũng như các hoạt động nổi bật của riêng từng đơn vị; Hỗ trợ tổ  chức các hoạt động, event liên quan đến 2 giới Chính trị gia và Doanh nhân; Hỗ trợ xây dựng hình ảnh lãnh đạo doanh nghiệp cho các hội viên của 2 đơn vị...