Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh:

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân

Theo Báo Đại biểu Nhân dân (daibieunhandan.vn)

Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mến cho biết, từ nay đến cuối năm 2022, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Thành phố sẽ tiếp tục mở rộng các tổ chức dịch vụ thu, phấn đấu mỗi xã phường, thị trấn có từ 3 điểm thu trở lên, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân liên hệ, nhằm đem lại sự phục vụ ngày một tốt hơn đến người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), vì mục tiêu mở rộng phạm vi bao phủ BHYT, BHXH toàn dân.

Tuyên truyền và mở rộng điểm thu tại Trạm y tế phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức. Nguồn: ITN
Tuyên truyền và mở rộng điểm thu tại Trạm y tế phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức. Nguồn: ITN

Mở rộng điểm thu BHXH, BHYT

Theo Quyết định số 1155/QÐ-BHXH ngày 12/5/2022 của BHXH Việt Nam ban hành quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT, các tổ chức làm dịch vụ, được cơ quan BHXH ký hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT phải bảo đảm có đầy đủ Điểm thu tại các phường, xã và có đủ nhân lực, cơ sở vật chất thuận lợi cho người dân mua, đóng tiền tham gia BHXH, BHYT; có trách nhiệm phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền cơ sở, thường xuyên tuyên truyền vận động tham gia BHXH, BHYT bảo đảm đạt chỉ tiêu được giao.

Tính đến nay, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh đã ký hợp đồng ủy quyền thu với 223 Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT với 810 Điểm thu đang hoạt động tại 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố. Theo quy định, những doanh nghiệp được cấp phép hoạt động, có chứng thư bảo lãnh đủ điều kiện theo yêu cầu làm tổ chức dịch vụ thu đều được cơ quan BHXH hợp đồng ủy quyền thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Danh sách các Điểm thu BHXH, BHYT được niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn. Đồng thời, đăng tải công khai danh sách các Tổ chức dịch vụ thu, Điểm thu BHXH, BHYT của cơ quan BHXH trên phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết địa điểm đăng ký tham gia, gia hạn, cũng như đóng tái tục BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình; tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức trực tuyến, trực tiếp, qua các website, fanpage… để người dân nắm rõ những thay đổi về pháp nhân làm Tổ chức dịch vụ thu cho cơ quan BHXH, cách thức đóng tiền qua Tổ chức dịch vụ hoặc Cổng dịch vụ Quốc gia để người dân thuận lợi trong việc đóng tiền mua thẻ BHYT.

Cùng với đó, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tìm hiểu về chính sách và dễ dàng liên hệ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, từ đầu năm đến nay, BHXH TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức 5 đợt đào tạo cho nhân viên các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT với gần 2.200 người. Việc cập nhật kiến thức cho nhân viên tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT cũng là một trong những hoạt động thường xuyên để nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức dịch vụ thu, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tìm hiểu về chính sách và dễ dàng liên hệ tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

Tiếp tục mở rộng các điểm thu

Theo BHXH TP. Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm 2022, đối với lĩnh vực BHXH bắt buộc vẫn cần phải phát triển thêm 275.940 người, đối với BHXH tự nguyện cần phát triển thêm 97.242 người, đối với BHYT cần phát triển thêm 958.232 người mới hoàn thành chỉ tiêu được giao. Do đó, BHXH thành phố đã tham mưu UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu đích danh Chủ tịch UBND các quận, huyện và TP. Thủ Đức phải tích cực vào cuộc, triển khai các giải pháp đa dạng, hiệu quả.

Giám đốc BHXH TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mến cho biết, từ nay đến cuối năm 2022, BHXH thành phố sẽ tiếp tục mở rộng các tổ chức dịch vụ thu, phấn đấu mỗi xã phường, thị trấn có từ 3 điểm thu trở lên, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân liên hệ, nhằm đem lại sự phục vụ ngày một tốt hơn đến người tham gia BHXH, BHYT. Tất cả vì mục tiêu mở rộng phạm vi bao phủ BHYT, BHXH toàn dân.

UBND TP. Hồ Chí Minh cũng yêu cầu, trong quá trình triển khai, định kỳ hàng tháng tổ chức giao ban Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Qua đó, chính quyền thành phố nắm bắt tình hình phát triển người tham gia BHXH, BHYT để có chỉ đạo quyết liệt, bám sát từng đơn vị nhằm hoàn thành chỉ tiêu về BHXH, BHYT được giao.

Nhóm nội dung tăng cường chỉ đạo thực hiện như: UBND xã, phường, thị trấn chủ động phối hợp với công an xã, phường, thị trấn thống kê hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp tư nhân chưa đăng ký tham gia BHXH, BHYT gửi về BHXH quận, huyện và TP. Thủ Đức để kịp thời theo dõi, chỉ đạo. Các cơ quan BHXH này chủ trì, thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành gồm: BHXH, lao động, thương binh và xã hội, thuế, công an và các đơn vị có liên quan để thanh tra, kiểm tra những đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn.

Đồng thời, BHXH thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình bằng nhiều hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến, để người dân nắm rõ chính sách BHXH, BHYT, nhất là về quyền lợi được hưởng khi tham gia BHXH, BHYT...