Tạp chí Tài chính được Hội đồng Giáo sư Nhà nước nâng điểm khoa học lên 0,75


Ngày 06/7/2022, Hội đồng Giáo sư Nhà nước ban hành Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN về việc phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2022. Trong đó, Tạp chí Tài chính với hai ấn phẩm (tiếng Việt và tiếng Anh) đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước quyết định nâng điểm khoa học lên 0,75 điểm kể từ năm 2022.

Cụ thể, theo Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, hai ấn phẩm của Tạp chí Tài chính gồm: Tạp chí Tài chính (tiếng Việt) lên 0,75 điểm và Tạp chí Tài chính tiếng Anh (Review of Finance) lên 0,75 điểm từ năm 2022.

Tạp chí Tài chính là cơ quan thông tin lý luận nghiệp vụ của Bộ Tài chính, với bề dày thương hiệu gần 60 năm phát triển, là tạp chí khoa học trong Danh mục các tạp chí được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước xét tính điểm khoa học.

Các sản phẩm của Tòa soạn gồm: Tạp chí Tài chính bản tiếng Việt, xuất bản tháng 2 kỳ, Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm: ISSN 2615-8973; Tạp chí tiếng Anh - xuất bản 01 số/quý, Mã số ISSN 2615-8981 và Tạp chí điện tử www.tapchitaichinh.vn.

Tạp chí Tài chính thường xuyên đăng tải các bài phân tích, nghiên cứu chuyên sâu, công bố các công trình khoa học có chất lượng. Tạp chí Tài chính cũng thu hút được đông đảo đội ngũ các nhà quản lý, chuyên gia, các nhà khoa học tham gia cộng tác viết bài, được độc giả đánh giá cao về chất lượng nội dung, hàm lượng khoa học.

Quyết định số 42/QĐ-HĐGSNN của Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Danh mục điểm của Tạp chí năm 2022