Tạp chí Tài chính thông báo tuyển viên chức

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức Tạp chí Tài chính

Tạp chí Tài chính (Bộ Tài chính) đang có nhu cầu tuyển dụng 01 kỹ thuật viên và 01 phóng viên - biên tập viên.

Đối tượng và điều kiện dự tuyển: Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; Tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi; Có lý lịch rõ ràng; Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển; Đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ (không dị hình, dị tật, không nói ngọng, nói lắp); Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự...

Đối với Biên tập viên, Phóng viên: Tốt nghiệp đại học (hệ chính quy) trở lên thuộc chuyên ngành: Báo chí, Ngoại ngữ, Khoa học Xã hội và Nhân văn. Có chứng chỉ một trong 03 ngoại ngữ (Anh, Pháp, Trung) - trình độ B trở lên. Có chứng chỉ Tin học văn phòng trình độ cơ bản B trở lên. Ưu tiên người yêu thích nghề báo và có kinh nghiệm làm báo điện tử lĩnh vực kinh tế.

Đối với kỹ thuật viên: Tốt nghiệp đại học khoa công nghệ thông tin tại Hà Nội. Ưu tiên người yêu thích nghề báo và có kinh nghiệm làm báo điện tử lĩnh vực kinh tế.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ban Tài chính Điện tử - Tạp chí Tài chính. Điện thoại: 043.9330038