Tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra thuế năm 2021


Với mục tiêu triển khai công tác thanh tra, kiểm tra thuế năm 2021 được hiệu quả, bảo đảm các cuộc thanh tra, kiểm tra có chất lượng, trong 02 ngày 14 và 15/4/2021, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra thuế.

Hội nghị tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Nguồn: Tổng cục Thuế
Hội nghị tập huấn công tác thanh tra, kiểm tra thuế. Nguồn: Tổng cục Thuế

Đối tượng tham gia tập huấn gồm các công chức Vụ Thanh tra kiểm tra, Cục Thuế doanh nghiệp lớn, Vụ Chính sách, Vụ Kê khai và Kế toán thuế, Ban Quản lý rủi ro, Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Hộ kinh doanh, cá nhân.

Nội dung đào tạo tập trung vào các vấn đề đào tạo cơ bản và chuyên sâu dành cho các cán bộ, công chức mới tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra theo chương trình đào tạo hàng năm của Tổng cục Thuế.

Bám sát và gắn liền với kế hoạch thanh tra và dự kiến kế hoạch kiểm tra thuế năm 2021 của Tổng cục Thuế, Chương trình tập huấn nghiệp vụ gồm 4 chuyên đề, trong đó 3 chuyên đề nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra liên quan trực tiếp đến ngành, lĩnh vực thanh tra, kiểm tra năm 2021.

Theo Tổng cục Thuế, các nội dung phổ biến trong đợt tập huấn lần này đã được Vụ Thanh tra kiểm tra, Cục Thuế doanh nghiệp lớn xây dựng và phối hợp với Trường Nghiệp vụ thuế triển khai chi tiết. Đồng thời, đảm bảo để cán bộ, công chức được tập huấn kỹ năng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế năm 2021.