Tổng cục Hải quan tập huấn quy định mới thuế xuất, nhập khẩu

PV.

Tổng cục Hải quan vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cho cán bộ, công chức trong toàn Ngành.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tập huấn Nghị định 18/2021/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan tổ chức
Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tập huấn Nghị định 18/2021/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan tổ chức

Tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Lưu Mạnh Tưởng giới thiệu một số điểm mới của Nghị định 18/2021/NĐ-CP mà Nghị định 134/2016/NĐ-CP chưa quy định.

Cụ thể, Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi 17 nội dung của Nghị định 34/2016/NĐ-CP, đồng thời bổ sung thêm 4 nội dung mới. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung chính đáng chú ý tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP như sau:

Một là, quy định cụ thể việc áp dụng sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ.

Hai là, sửa đổi, bổ sung cơ sở xác định miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu.

Ba là, bãi bỏ thủ tục miễn thuế sau khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho an ninh quốc phòng.

Bốn là, sửa đổi, bổ sung quy định về miễn thuế, hồ sơ miến thuế, thủ tục miễn thuế và thủ tục cấp sổ định mức miễn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu miễn thuế của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ.

Năm là, sửa đổi định mức miễn thuế đối với quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cơ quan, tổ chức Việt Nam được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động theo pháp luật về ngân sách; quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện.

Sáu là, bổ sung thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Điều ước quốc tế trong trường hợp Điều ước quốc tế không quy định cụ thể chủng loại, số lượng hàng hoá miễn thuế.

Bảy là, bổ sung Điều 31a quy định về việc thông báo, kiểm tra tình hình sử dụng hàng hoá nhập khẩu miễn thuế.

Tám là, bổ sung điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan và áp dụng chính sách thuế đối với doanh nghiệp chế xuất là khu phi thuế quan.

Chín là, bổ sung quy định về việc không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu...

Để đưa các quy định tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP vào công tác nghiệp vụ đạt hiệu quả cao, Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng yêu cầu các đơn vị, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chủ động lên kế hoạch tập huấn cho các cán bộ, công chức thuộc đơn vị. Đồng thời, các đơn vị cần chủ động tổ chức tập huấn, trao đổi, tuyên truyền để các doanh nghiệp đóng trên địa bàn nắm được nội dung Nghị định số 18/2021/NĐ-CP.

“Từ nay đến 25/4/2021, các đơn vị cần nghiên cứu cụ thể các quy định, nếu có vướng mắc cần báo cáo, đề xuất hướng xử lý để được hướng dẫn cụ thể tránh phát sinh khó khăn trong quá trình thực hiện” Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng nhấn mạnh.

Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 11/3/2021 với các nội dung quy định cụ thể minh bạch đã góp phần cải cách thủ tuc hành chính theo hướng tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; góp phần thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy sản xuất xuất khẩu phát triển, góp phần tăng trưởng kinh tế; tạo thuận lợi hơn cho công tác quản lý thu thuế của cơ quan Hải quan.