Techcombank đạt 8.036 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

PV

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố kết quả kinh doanh 2017. Theo đó, trong năm 2017, lợi nhuận hợp nhất trước thuế chưa kiểm toán của Techcombank đạt 8.036 tỷ đồng, gấp 2 lần so với năm 2016.

Techcombank đạt 8.036 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Ảnh internet
Techcombank đạt 8.036 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Ảnh internet

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng mạnh và đạt 30,7%. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) cũng tiếp tục tăng và đạt 2,69% trong năm 2017.

Tỷ trọng thu nhập phí thuần trên tổng thu nhập hoạt động đạt 23,32%, tăng mạnh nhờ sự tăng trưởng của phí hoa hồng bảo hiểm và dịch vụ thanh toán. Nhờ hoạt động dịch vụ tăng mạnh nên thu nhập ngoài lãi của ngân hàng đã nâng từ 31,7% lên 45% tỷ trọng trong tổng thu nhập.

Dư nợ tín dụng tại thời điểm cuối năm 2017 ở mức hơn 181 nghìn tỷ đồng, tăng 15,9% so với đầu năm. Tỷ lệ cho vay trên huy động ở mức hơn 76,6%. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) ở mức 12,68%.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ở mức 12,68% cao hơn nhiều so với mức an toàn 9% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Dư nợ tín dụng tại thời điểm 31/12/2017 đạt 181.002 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt mức quy hoạch của Ngân hàng Nhà nước.

Tỷ lệ cho vay trên huy động ở mức an toàn là 76,62%. Techcombank trong năm 2017 đã trích lập đủ dự phòng để tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC và dùng nguồn dự phòng để xử lý các khoản nợ xấu tồn đọng từ 2008 - 2012.

Về hoạt động xử lý nợ xấu, ngân hàng cho biết chất lượng tài sản rất tốt, hiện Techcombank dã trích lập dự phòng toàn bộ dư nợ đã bán cho VAMC và đưa tỷ lệ nợ xấu về mức thấp 1,6% trên tổng dư nơ.

Trong năm 2018 và giai đoạn tiếp theo, Techcombank sẽ tiếp tục triển khai chương trình chuyển đổi để làm sâu sắc thêm sự am hiểu khách hàng, đồng thời xây dựng năng lực vượt trội về công nghệ, nhân sự và quản trị rủi ro để trở thành một đối tác tài chính toàn diện của khách hàng, xứng đáng với các năng lực cần thiết của một ngân hàng dẫn đầu tại Việt Nam vào năm 2020.