Tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình - “của để dành” khi ốm đau

Lê Hà - Vân Trung

Bảo hiểm y tế (BHYT) là chế độ bảo hiểm của Đảng và Nhà nước nhằm chăm sóc sức khỏe Nhân dân, do Nhà nước tổ chức, thực hiện không vì mục đích lợi nhuận. Do đó, tham gia BHYT là hình thức “đóng góp khi lành, để dành khi ốm” đối với người có thẻ BHYT. Đặc biệt, tấm thẻ BHYT đã giúp cho nhiều người bệnh vượt qua những khó khăn về kinh tế, yên tâm điều trị.

Tham gia BHYT là hình thức “đóng góp khi lành, để dành khi ốm”.
Tham gia BHYT là hình thức “đóng góp khi lành, để dành khi ốm”.

Mức đóng linh hoạt, phù hợp với người tham gia

BHYT là chế độ bảo hiểm của Đảng, Nhà nước nhằm chăm sóc sức khỏe nhân dân, do Nhà nước tổ chức, thực hiện không vì mục đích lợi nhuận. Người tham gia BHYT được Quỹ BHYT thanh toán số tiền khám, chữa bệnh không giới hạn theo phạm vi, mức hưởng, có thể lên tới hàng tỷ đồng/năm.

Tham gia BHYT là hình thức “đóng góp khi lành, để dành khi ốm”. Tấm thẻ BHYT đã giúp cho nhiều người bệnh vượt qua những khó khăn về kinh tế, yên tâm điều trị.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT quy định, từ ngày 01/01/2015, người dân được tham gia BHYT theo nhóm hộ gia đình, gồm những người có tên trong sổ hộ khẩu/sổ tạm trú hoặc cùng đăng ký thường trú/tạm trú tại một chỗ ở hợp pháp theo quy định của pháp luật, trừ những người đã có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác.

Các chức sắc, chức việc, nhà tu hành; người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội, trừ những người tham gia BHYT thuộc nhóm khác mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT, cũng thuộc diện được tham gia BHYT theo nhóm hộ gia đình.

Gia đình càng nhiều người tham gia, mức đóng BHYT càng thấp. Nếu như người thứ nhất có mức đóng là 4,5% mức lương cơ sở hiện hành, tương đương với 67.050 đồng/tháng (804.600 đồng/năm), người thứ hai trong gia đình tham gia BHYT mức đóng giảm trừ chỉ còn 70% mức đóng của người thứ nhất, tương đương với 46.935 đồng/tháng (563.220 đồng/năm). Đến người thứ ba, mức đóng lại giảm tiếp xuống còn 60% mức đóng của người thứ nhất, tương đương 40.230 đồng/tháng (482.760 đồng/năm). Người thứ tư sẽ có mức đóng bằng 50% của người thứ nhất (33.525 đồng/tháng, 402.300 đồng/năm) và người thứ năm trở đi đóng 40% mức của người thứ nhất (26.820 đồng/tháng, 321.840 đồng/năm).

Mức đóng trên cho thấy, hộ gia đình càng nhiều người tham gia BHYT thì mức đóng càng thấp do được giảm trừ mức đóng. Điều này mang lại nhiều lợi ích cho người tham gia BHYT theo hộ gia đình, thể hiện tính nhân văn của chính sách BHYT.

Thêm vào đó, phương thức đóng BHYT hộ gia đình cũng rất linh hoạt và phù hợp với điều kiện kinh tế của người tham gia, khi có thể lựa chọn đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần, thông qua các tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, BHYT hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội.

Thanh toán không giới hạn trong phạm vi, mức hưởng

Bên cạnh những lợi ích lớn trên, người tham gia BHYT còn được chi trả chi phí khám chữa bệnh theo tỷ lệ hưởng trong các tuyến.

Cụ thể, đối với trường hợp khám, chữa bệnh BHYT đúng tuyến sẽ được hưởng 100% tổng chi phí khám chữa bệnh trong các trường hợp sau: Khi đi khám, chữa bệnh tại tuyến xã; có chi phí khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (1,49 triệu  đồng/tháng) tại thời điểm đi khám, chữa bệnh; có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến. Ngoài các trường hợp này, các trường hợp khác được hưởng 80% tổng chi phí khám chữa bệnh.

Đối với trường hợp khám, chữa bệnh BHYT không đúng tuyến, người bệnh được chi trả 100% chi phí khi điều trị ngoại trú tại bệnh viện tuyến huyện và điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh. Với tuyến Trung ương, người bệnh được hưởng 40% chi phí khám, chữa bệnh.

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, người dân có thể đăng ký tham gia BHYT ở cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện hoặc các tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, BHYT. Với người tham gia BHYT lần đầu hoặc không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính, thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng BHYT.

Trước khi thẻ BHYT hết hạn sử dụng, người tham gia cần gia hạn thẻ để có giá trị sử dụng liên tục, không bị gián đoạn và không ảnh hưởng đến quyền lợi được hưởng khi tham gia BHYT 5 năm liên tục.

Chính sách BHYT ở nước ta ngày càng được phát triển, hoàn thiện theo hướng mở rộng và bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người tham gia. Tính đến hết tháng 6/2022, cả nước đã có khoảng 64,231 triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT nội trú và ngoại trú với số tiền chi từ Quỹ BHYT là 46.294 tỷ đồng. Quỹ BHYT là nguồn tài chính đóng góp đáng kể cho công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội.