Ban Kinh tế Trung ương:

Tham vấn ý kiến chuyên gia dự thảo Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về công nghệ thông tin

PV.

(Tài chính) Sáng 7/3, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội thảo xin ý kiến góp ý với báo cáo Tổng kết thực hiện Chỉ thị 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và dự thảo Nghị quyết Bộ Chính trị về công nghệ thông tin. GS., TS. Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo. Nguồn: financePlus.vn
Toàn cảnh hội thảo. Nguồn: financePlus.vn

Dự Hội thảo có gần 100 chuyên gia, nhà khoa học đến từ các cơ quan Trung ương, bộ, ban, ngành, các hiệp hội về công nghệ thông tin (CNTT), các tập đoàn kinh tế hàng đầu về CNTT ở Việt Nam.

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, GS., TS. Vương Đình Huệ đánh giá, cho đến nay Chỉ thị 58 đã thực hiện được hơn 13 năm, nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách nêu trong Chỉ thị đã được triển khai và có tác dụng tích cực, hỗ trợ cho sự phát triển đất nước.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, xu hướng thế giới cùng với bối cảnh trong nước đòi hỏi phải có quyết sách mạnh mẽ, tập trung nguồn lực để phát huy tối đa, có hiệu quả vai trò của công nghệ thông tin đối với sự phát triển đất nước trong thời gian tới. Ban Kinh tế Trung ương mong muốn các chuyên gia tập trung làm rõ một số quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong định hướng ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong bối cảnh kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và bối cảnh hội nhập quốc tế.

Tại Hội thảo, các chuyên gia bước đầu cũng nhất trí với các dự thảo, tuy nhiên đề xuất cần tập hợp các ý kiến, thống nhất một số nội dung như: Tên Nghị quyết; quan điểm chỉ đạo gắn với thực tiễn phát triển CNTT, CNTT có phải là trục kết nối quan trọng, có ảnh hưởng quyết định để thực hiện thành công 3 đột phá chiến lược không? Có nên đưa CNTT là một trong các chỉ tiêu trong chiến lược quy hoạch các ngành, lĩnh vực, kinh tế - xã hội định kỳ và hàng năm? Đơn vị nào sẽ chủ trì tham mưu về ứng dụng và phát triển về ngành, lĩnh vực cụ thể (ngoài Bộ Thông tin và Truyền thông, sở thông tin và truyền thông, bộ, ngành…)? Lưu ý đến xây dựng các mục tiêu và giải pháp cụ thể, dự thảo cũng cần đánh giá được sát thực những kết quả đạt được, dự báo xu hướng phát triển CNTT thế giới trong tương lai theo hướng nào để xây dựng cho sát với thực tiễn ở Việt Nam để phát triển lĩnh vực này.

Sau Hội thảo này, Ban Kinh tế Trung ương sẽ tập hợp, đánh giá các ý kiến chuyên gia để góp phần sớm hoàn thiện Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị 58 và dự thảo Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về công nghệ thông tin.