Tháng 1/2018, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách đạt trên 16 ngàn tỷ đồng

Theo Nguyễn Hòa/baocongthuong.vn

Theo số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tháng 1/2018, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước ước đạt 16.175 tỷ đồng, bằng 4,9% kế hoạch năm và tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Tháng 1/2018, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước ước đạt 16.175 tỷ đồng, bằng 4,9% kế hoạch năm. Nguồn: Internet
Tháng 1/2018, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước ước đạt 16.175 tỷ đồng, bằng 4,9% kế hoạch năm. Nguồn: Internet

Trong đó, vốn trung ương quản lý đạt 3.192 tỷ đồng, bằng 4,8% kế hoạch năm và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong vốn trung ương, vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 1.158 tỷ đồng, bằng 6,3% và giảm 9,9%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 323 tỷ đồng, bằng 4% và tăng 14,2%; Bộ Y tế đạt 216 tỷ đồng, bằng 6,5% và tăng 2,7%; Bộ Công Thương 11 tỷ đồng, bằng 5% và giảm 2,7%; Bộ Khoa học và Công nghệ 9 tỷ đồng, bằng 3,5% và tăng 60,4%; Bộ Thông tin và Truyền thông 5 tỷ đồng, bằng 3,8% và tăng 24,4%...

Vốn địa phương quản lý thực hiện trong tháng 1/2018 đạt 12.983 tỷ đồng, bằng 4,9% kế hoạch năm và tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 8.905 tỷ đồng, bằng 4,4% và tăng 16,6%; Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 3.368 tỷ đồng, bằng 5,9% và tăng 12,5%; Vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 710 tỷ đồng, bằng 7,6% và tăng 9,5%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 2.096 tỷ đồng, bằng 5,5% kế hoạch năm và tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước; TP. Hồ Chí Minh 603 tỷ đồng, bằng 1,5% và tăng 14,4%; Nghệ An 504 tỷ đồng, bằng 8,6% và tăng 5,1%; Vĩnh Phúc 493 tỷ đồng, bằng 8,3% và tăng 4,2%; Hải Phòng 467 tỷ đồng, bằng 5,1% và tăng 77%; Thanh Hóa 460 tỷ đồng, bằng 7,3% và tăng 46,6%; Bà Rịa - Vũng Tàu 436 tỷ đồng, bằng 6,7% và giảm 12,5%; Kiên Giang 375 tỷ đồng, bằng 8,4% và tăng 20,7%.