Tháng 2/2020, xuất nhập khẩu đạt 42,5 tỷ USD

PV.

Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy, trong tháng 2/2021, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 42,5 tỷ USD, giảm 22,7% so với tháng 1/2021. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng này ước thặng dư 500 triệu USD.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cụ thể, trong tháng 2, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 21,5 tỷ USD, giảm 24,7% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 21 tỷ USD, giảm 20,6% so với tháng 1/2021. So với cùng kỳ năm 2020, trị giá xuất khẩu của cả nước tăng 2,4% và trị giá nhập khẩu tăng 11,6%.

Theo Tổng cục Hải quan, một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu trong tháng 2/2021 gồm: Dầu thô ước tính xuất khẩu 160 nghìn tấn, giảm 55,4% và trị giá là 53 triệu USD giảm 65,4% so với tháng 1/2021; Quặng các loại xuất khẩu ước tính đạt 170 nghìn tấn, giảm 22,2% và trị giá là 5 triệu USD giảm 55,6% so với tháng 1/2021.

Ở chiều ngược lại, các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu trong tháng 2/2021 gồm: Xăng dầu các loại nhập khẩu ước tính là 750 nghìn tấn, giảm 12,6% và trị giá là 363 triệu USD giảm 13,4% so với tháng 1/2021; Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện ước tính nhập khẩu là 5,2 tỷ USD, giảm 8,1% so với tháng 1/2021...

Như vậy, với diễn biến trên, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 2/2021 ước tính thặng dư 500 triệu USD.