Tháng 3: Hà Nội xuất khẩu ước đạt hơn 800 triệu USD

PV.

Theo số liệu của Cục Thống kê TP, Hà Nội vừa công bố, trong tháng 3, trị giá xuất khẩu trên địa bàn Hà Nội ước đạt 829 triệu USD, tăng 16,6% so tháng trước.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Cụ thể, về xuất khẩu, trị giá xuất khẩu trên địa bàn Hà Nội trong tháng 3 ước đạt 829 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu địa phương đạt 687 triệu USD, tăng 16,5% so tháng trước và giảm 7% so cùng kỳ).
Ước tính quý I/2017, kim ngạch xuất khẩu đạt 2.385 triệu USD, tăng 2,1% so cùng kỳ (trong đó, xuất khẩu địa phương đạt 1.978 triệu USD, tăng 2,8%). Một số nhóm hàng xuất khẩu tăng cao so cùng kỳ là xăng dầu, tăng 20,7%; máy móc thiết bị phụ tùng, tăng 14,4%; phương tiện vận tải và phụ tùng, tăng 24%... Riêng 2 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu đạt 1.614triệu U D tăng 13,1% so cùng kỳ, trong đó xuất khẩu địa phương tăng 13,3%.
Tuy nhiên trong quý I/2017, nhóm hàng nông sản kim ngạch xuất khẩu giảm 25,1% so cùng kỳ do hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chính như gạo, giảm 28,2% so cùng kỳ; cà phê, giảm 10,6%; hạt tiêu, giảm 47%;... các mặt hàng này đều sụt giảm cả về giá và khối lượng vì chịu tác động nhiều từ biến động của giá cả thị trường thế giới và ảnh hưởng lớn từ các yếu tố thời tiết.
Về nhập khẩu, trị giá nhập khẩu tháng 3 năm nay đạt 2.194 triệu USD, tăng 0,6% so tháng trước và giảm 0,5% so cùng kỳ. Ttrong đó, nhập khẩu địa phương đạt 959 triệu USD, tăng 0,9% và giảm 4%.
Ước tính quý I/2017, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 6.353 triệu USD, tăng 16,5% so cùng kỳ (trong đó, nhập khẩu địa phương đạt 2.764 triệu USD, tăng 12,7%). Tính riêng kim ngạch nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2017 đạt 3.576 triệu USD, tăng 10% so cùng kỳ, trong đó, nhập khẩu địa phương tăng 6,2%.
Trong quý I, hầu hết các mặt hàng đều có kim ngạch nhập khẩu tăng, một số mặt hàng tăng mạnh so cùng kỳ là xăng dầu, tăng 20%; sắt thép tăng 17%...