Tháng 4/2016: Nhiều chỉ số của HNX đồng loạt tăng điểm

Theo HNX

Thị trường cổ phiếu niêm yết tháng 4/2016 có thêm 1 mã cổ phiếu niêm yết mới (CLM), bên cạnh đó cũng có 2 mã cổ phiếu hủy niêm yết (CID, DAC), như vậy tính đến thời điểm 29/04/2016, số cổ phiếu niêm yết trên HNX là 382 mã cổ phiếu với tổng khối lượng niêm yết đạt 10.907 triệu cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị niêm yết toàn thị trường đạt xấp xỉ 109.070 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Giao dịch trên thị trường cổ phiếu niêm yết tháng 4/2016 diễn biến theo chiều hướng tăng. HNX Index có 11 phiên tăng điểm và 9 phiên giảm điểm, tổng cộng tăng 1,63 điểm (+2,06%) so với thời điểm cuối tháng trước, dừng tại mức 80,68 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/04/2016. Các chỉ số trong bộ chỉ số HNX đều tăng, trong đó chỉ số ngành Công nghiệp tăng mạnh nhất, tăng 8,88 điểm (+5,06%) đạt 184,27 điểm; chỉ số ngành Tài chính tăng 2,77 điểm (+2,46%) đạt 115,59 điểm; chỉ số ngành Xây dựng giảm 1,23 điểm (-1,01%) đạt 120,65 điểm. Chỉ số HNX30TRI tăng 4,43 điểm (+2,69%) đạt 169,41 điểm; chỉ số HNX Large Cap tăng 1,22 điểm (+1,12%) đạt 110,47 điểm; chỉ số HNX Mid/Small Cap tăng 6,11 điểm (+4,04%) đạt 157,23 điểm

Thanh khoản thị trường giảm so với tháng trước, tổng khối lượng giao dịch đạt 971,60 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt 10.807 tỷ đồng, tính bình quân khối lượng giao dịch đạt 48,58 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt 540,38 tỷ đồng/phiên (giảm 12,54% về khối lượng giao dịch, giảm 7,65% về giá trị giao dịch so với tháng trước). Giao dịch của nhóm 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường đạt 150,74 triệu cổ phiếu, chiếm 15,52% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 4/2016

TT

Mã CK

Khối lượng giao dịch

(cổ phiếu)

Giá trị giao dịch

(đồng)

Tỷ lệ

khối lượng giao dịch

(%)

Tỷ lệ

giá trị

giao dịch

(%)

1

SHB

90.724.330

578.535.286.200

9,34

5,35

2

SCR

46.250.011

423.076.877.800

4,76

3,91

3

KLS

39.551.834

358.302.705.900

4,07

3,32

4

TVC

33.778.850

464.835.105.000

3,48

4,30

5

KLF

32.796.871

115.094.455.600

3,38

1,06

5 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong tháng 4/2016

TT

Mã CK

Giá đóng

cửa ngày

29/04/2016

(đồng/cổ phiếu)

Giá đóng

cửa ngày

31/03/2016

(đồng/cổ phiếu)

Chênh lệch

(đồng/cổ phiếu)

Tỷ lệ

chênh lệch (%)

1

KTS

55.000

22.000

33.000

150

2

L14

62.900

37.200

25.700

69,09

3

KKC

14.900

8.900

6.000

67,42

4

SLS

109.900

68.500

41.400

60,44

5

SDC

15.600

10.000

5.600

56,00

Tháng 4, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện chuyển nhượng tổng cộng 50,42 triệu cổ phiếu, tương ứng với giá trị giao dịch đạt 669,97 tỷ đồng, trong đó giao dịch bán ra là 13,29 triệu cổ phiếu, giao dịch mua vào lên tới 37,12 triệu cổ phiếu.

Chỉ số HNX 30 có 11 phiên tăng điểm và 09 phiên giảm điểm, tổng cộng tăng 3,36 điểm (+2,4%) so với thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng 03/2016, dừng tại mốc 142,88 điểm tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 29/04/2016. Giao dịch bình quân của nhóm cổ phiếu HNX30 đạt 19,94 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt xấp xỉ 207,46 tỷ đồng/phiên, chiếm tỷ trọng 41,05% khối lượng giao dịch và 38,4% giá trị giao dịch bình quân toàn thị trường. Tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 29/4/2015, giá trị vốn hóa nhóm cổ phiếu HNX 30 chiếm 43,23% giá trị vốn hóa toàn thị trường.

Trên thị trường UPCoM, tháng 4 có thêm 13 mã cổ phiếu đăng ký giao dịch mới (TDU, PNG, BDG, SVG, BMN, DCT, I10, DAC, HKP, MTM, KIP, VPD, SGP) và 1 mã cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch (JSC), nâng tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM lên 288 mã cổ phiếu. Chỉ số UPCoM-Index với 7 phiên tăng điểm, 13 phiên giảm điểm, tổng cộng giảm 3,62 điểm (-5,9%), dừng tại mức 57,77 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng. Tổng cộng có 215,42 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng với giá trị giao dịch đạt 2.607 tỷ đồng, tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 10,77 triệu cổ phiếu/phiên và giá trị giao dịch đạt 130,37 tỷ đồng/phiên (giảm 21,12% về khối lượng giao dịch, giảm 40,73% về giá trị giao dịch so với tháng trước).