Huy động 8.117 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Theo HNX

Ngày 04/5/2016, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 8.000 tỷ đồng cho 3 loại kỳ hạn: 3 năm (3.000 tỷ đồng), 5 năm (4.000 tỷ đồng) và 10 năm (1.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 13 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.518 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,40-7,20%/năm. Kết quả, huy động được 2.917 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 5,50%/năm, thấp hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 20/4/2016).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 17 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 9.851 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,32-7,40%/năm. Kết quả, huy động thành công 4.000 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 6,36%/năm, thấp hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 27/4/2016). Phiên thầu phụ trái phiếu kỳ hạn 5 năm huy động thêm được 1.200 tỷ đồng với 10 thành viên tham gia.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2016, KBNN đã huy động thành công 111.790,91 tỷ đồng TPCP.