Tháng 7, nhà đầu tư ngoại mua ròng hơn 143 tỷ đồng trên thị trường UPCoM

PV.

Thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, trong tháng 7/2017, trên thị trường UPCoM nhà đầu tư nước ngoài mua ròng hơn 143 tỷ đồng.

Chỉ số UPCoM-Index đạt mức 50,48 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng 7, giảm 2,7% so với thời điểm cuối tháng trước.
Chỉ số UPCoM-Index đạt mức 50,48 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng 7, giảm 2,7% so với thời điểm cuối tháng trước.

Trên thị trường UPCoM có 13 mã cổ phiếu đăng ký giao dịch mới trong tháng 7/2018 nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký giao dịch trên thị trường này lên 763 doanh nghiệp (tính đến ngày 31/7/2018) với tổng khối lượng đăng ký giao dịch đạt hơn 28 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị đăng ký giao dịch hơn 280 nghìn tỷ đồng.

Báo cáo của HNX cho thấy, thị trường UPCoM diễn biến theo chiều hướng giảm ở nửa đầu tháng và có xu hướng tăng trở lại vào cuối tháng.

Cụ thể, chỉ số UPCoM-Index đạt mức 50,48 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng, giảm 2,7% so với thời điểm cuối tháng trước. Giá trị vốn hóa thị trường UPCoM phiên giao dịch cuối tháng đạt 646,17 tỷ đồng, giảm 0,3% so với tháng trước.

Thanh khoản trên thị trường giảm so với tháng trước. Toàn thị trường UPCoM có hơn 313 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng với giá trị giao dịch đạt hơn 5.003 tỷ đồng.

Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 14,2 triệu cổ phiếu/phiên (giảm 2,2% so với tháng trước), giá trị giao dịch đạt hơn 227,4 tỷ đồng/phiên (giảm 15,6% so với tháng trước).

5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 7/2018

STT

MCK

Khối lượng giao dịch (CP)

1

ART

45.104.747

2

LPB

40.381.920

3

BSR

29.545.546

4

POW

28.909.871

5

OIL

12.920.279

Tháng này, nhà đầu tư nước ngoài giao dịch tổng cộng 61,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 1.573,6 tỷ đồng, trong đó giá trị mua vào đạt hơn 715 tỷ đồng, giá trị bán ra đạt hơn 858 tỷ đồng.

Tính chung cả tháng nhà đầu tư đã mua ròng hơn 143 tỷ đồng trên thị trường UPCoM.

5 cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua nhiều nhất

STT

MCK

Khối lượng giao dịch (CP)

1

POW

10.381.238

2

ACV

2.983.285

3

VEA

2.926.700

4

LPB

1.089.500

5

HVN

1.072.463

5 cổ phiếu nhà đầu tư nước ngoài bán nhiều nhất

STT

MCK

Khối lượng giao dịch (CP)

1

BSR

10.743.238

2

IDC

7.000.000

3

POW

4.518.500

4

VGT

4.160.000

5

ACV

2.972.115