Tháng 9 thanh khoản thị trường trên HNX tăng

PV.

Thống kê cho thấy, thanh khoản thị trường tháng 9 tăng so với tháng trước, tổng khối lượng đạt 874,599 triệu cổ phiếu với giá trị giao dịch tương ứng đạt 10.770 tỷ đồng.

Xét về giá cổ phiếu, số lượng cổ phiếu tăng giá trong tháng 9 là 159 cổ phiếu. Nguồn: internet
Xét về giá cổ phiếu, số lượng cổ phiếu tăng giá trong tháng 9 là 159 cổ phiếu. Nguồn: internet

Thanh khoản thị trường tăng so với tháng trước, tổng khối lượng giao dịch đạt 874,599 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt 10.770 tỷ đồng.

Tính bình quân khối lượng giao dịch đạt 41,64 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch bình quân đạt 512,9 tỷ đồng/phiên +7,63% khối lượng giao dịch, +7,38% giá trị giao dịch so với tháng trước). 

Giao dịch của nhóm 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường đạt 209,62 triệu cổ phiếu, chiếm 23,97% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Về khối lượng giao dịch, cổ phiếu SHB giữ vị trí dẫn đầu với khối lượng chuyển nhượng đạt 84,26 triệu cổ phiếu, chiếm 9,63% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Xét về giá cổ phiếu, số lượng cổ phiếu tăng giá là 159 cổ phiếu (chiếm 42,18% tổng số lượng cổ phiếu niêm yết trên thị trường), số lượng cổ phiếu giảm giá là 178 cổ phiếu, còn lại là 40 cổ phiếu đứng giá.

Xét về tỷ lệ tăng giá, những cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong tháng là PIV (+48,39%).