Tháng đầu năm 2020, thu nội địa đã đạt 12,4% dự toán


Theo Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 1/2020 do cơ quan Thuế quản lý đã đạt 12,4% so với dự toán pháp lệnh.

Tháng 1/2020, toàn hệ thống thuế đã thu NSNN đạt 155.600 tỷ đồng. Nguồn: internet
Tháng 1/2020, toàn hệ thống thuế đã thu NSNN đạt 155.600 tỷ đồng. Nguồn: internet

Theo đó, trong tháng 1/2020, toàn hệ thống thuế đã thu NSNN đạt 155.600 tỷ đồng, bằng 111,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 18,5% dự toán, bằng 155,2% so với cùng kỳ, chủ yếu do thu từ kết dư chi phí của Liên doanh dầu khí Vietsovpetro năm 2019 nộp trong tháng 1/2020 là 2.735 tỷ đồng; giá dầu bình quân đạt 68 USD/thùng, cao hơn 13,3% so với dự toán; sản lượng đạt 8,5% dự toán.

Tổng cục Thuế cho biết, có 14/18 khoản thu, sắc thuế thu đạt khá (trên 9%) trong tháng 1/2020; Hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ năm 2019, trong đó khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh đều có mức tăng trưởng 7,8%.

Kết quả trên đạt được là nhờ toàn hệ thống thuế đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu NSNN. Từ cuối năm 2019, Tổng cục Thuế đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác thu, quản lý thu NSNN năm 2020.

Ngày 25/12/2019, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 5490/TCT-DT về việc triển khai dự toán thu ngân sách năm 2020. Trong đó, Tổng cục Thuế yêu cầu cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai đầy đủ các giải pháp nêu tại Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ Tài chính; đồng thời phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao ngay từ những ngày đầu năm.

Tháng 1/2020, toàn hệ thống thuế đã thu NSNN đạt 155.600 tỷ đồng, đạt 12,4% so với dự toán pháp lệnh, bằng 111,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Cùng ngày, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1913/QĐ-TCT về việc giao dự toán thu NSNN năm 2020 đối với hộ gia đình và cá nhân kinh doanh của 16 tỉnh, thành phố có số thu điều tiết về ngân sách trung ương của Tổng cục Thuế.

Tổng cục Thuế cũng ban hành văn bản giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2020 cho các cục thuế, mục tiêu thu tối thiểu 80% số tiền nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm 31/12/2019 chuyển sang và giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5% số thu NSNN năm 2020. Đồng thời, chỉ đạo các cục thuế triển khai giao nhiệm vụ thu nợ đọng thuế đến các phòng, các chi cục thuế, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản thi hành, động viên kịp thời nguồn lực cho ngân sách...

Đồng thời, yêu cầu cơ quan thuế các cấp rà soát lại các nguồn thu trên địa bàn để đăng ký mức phấn đấu tăng thu thêm so với số dự toán HĐND, UBND đã giao, đảm bảo hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN năm 2020 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 01/2020/NQ-CP.

Ngay trong những ngày đầu Xuân Canh Tý, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã có Công điện số 02/CĐ-TCT ngày 30/01/2020 chỉ đạo cơ quan thuế các cấp phải bố trí, phân công nhiệm vụ cụ thể cho công chức để thực hiện nhiệm vụ thu NSNN và đôn đốc, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho NNT thực hiện kịp thời nghĩa vụ thuế, bố trí công chức trực hỗ trợ trực tuyến đối với các dịch vụ thuế điện tử như khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử.

Được biết, Tổng cục Thuế cũng đã ban hành Quyết định giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2020 cho Cục Thuế tỉnh, thành phố; Tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các nhóm giải pháp công tác quản lý thu, tập trung kiểm tra, rà soát toàn bộ số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh để xác định chính xác, số doanh nghiệp tạm nghỉ kinh doanh, số doanh nghiệp báo ngừng hoạt động; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đảm bảo hoàn thuế đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác quản lý hóa đơn bán hàng...