Tỉnh Hậu Giang:

Thành lập 10 tổ công tác chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

Theo Kỳ Anh/ Báo Hậu Giang

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến trình thực hiện các dự án và giải ngân vốn đầu tư công, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đã ban hành quyết định về việc thành lập các tổ công tác chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 tỉnh Hậu Giang.

Hậu Giang thành lập 10 tổ công tác chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Ảnh: Kỳ Anh
Hậu Giang thành lập 10 tổ công tác chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022. Ảnh: Kỳ Anh

Theo đó, 10 tổ công tác chỉ đạo giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 được thành lập do các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh làm Tổ trưởng trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án do các đơn vị làm chủ đầu tư.

Ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra tiến độ thực hiện và giải ngân toàn diện các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Nội dung công việc của các tổ bao gồm kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; đặc biệt là tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và các nội dung khác theo chỉ đạo của Tổ trưởng tổ công tác.

Các tổ công tác có trách nhiệm tổng hợp tình hình, kết quả, tiến độ giải ngân, đề xuất và kiến nghị (nếu có) để báo về Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong 7 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra đối với cơ quan, đơn vị và địa phương.