Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021–2025

Việt Hoàng

Ngày 18/11/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1945/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021–2025.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Quyết định số 1945/QĐ-TTg, Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh là Trưởng ban; 05 Phó Trưởng ban gồm: Ông Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Hầu A Lềnh - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; ông Lê Minh Hoan - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ông Trần Văn Sơn - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Các Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương là lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Y tế; Văn phòng Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Xây dựng; Bộ Công Thương; Ngân hàng Chính sách xã hội; Đồng thời, đại diện lãnh đạo Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam được mời làm ủy viên.

Ban Chỉ đạo Trung ương có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương là nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; giúp Thủ tướng Chính phủ điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025; theo dõi, đôn đốc, đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thành lập Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Tổ trưởng Tổ công tác là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Đồng thời, giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thành lập Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Tổ trưởng Tổ công tác là Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tổ trưởng Tổ công tác là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.