Thanh tra Chính phủ đã phát hiện 526 người có dấu hiệu tham nhũng với 726 tỷ đồng

Theo chinhphu.vn

(Tài chính) Ngày 31/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có buổi làm việc với Thanh tra Chính phủ để nghe báo cáo kết quả công tác của ngành Thanh tra từ năm 2011-2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014-2015.

Tổng Thanh tra Chính Phủ Huỳnh Phong Tranh cho biết, từ năm 2011 đến năm 2013, toàn ngành Thanh tra đã triển khai trên 27.000 cuộc thanh tra hành chính và trên 400.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm trên 100.000 tỷ đồng.

Công tác thanh tra đã đi vào trọng tâm, trọng điểm, góp phần phát hiện, phòng ngừa, xử lý vi phạm, thúc đẩy và chấn chỉnh một số hoạt động quản lý Nhà nước trên nhiều lĩnh vực.

Trong công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, ngành đã giúp các cơ quan hành chính tiếp trên 1 triệu lượt công dân; tiếp nhận hơn 360.000 đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 87%.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, ngành Thanh tra đã phát hiện 319 vụ, 526 người có dấu hiệu tham nhũng với 726 tỷ đồng, 10 ha đất, kiến nghị xử lý trách nhiệm 52 người đứng đầu.

Tuy nhiên, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của ngành Thanh tra trong thời gian qua như việc tiếp công dân chưa thật sự hiệu quả, xử lý đơn thư còn chậm, chuyển đơn lòng vòng; tình trạng đùn đẩy, né tránh trong giải quyết khiếu nại tố cáo vẫn còn. Lực lượng thanh tra cơ sở còn hạn chế, trong khi đó tình hình tham nhũng tiếp tục diễn biến phức tạp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị bên cạnh kết quả đạt được, Thanh tra Chính phủ cần chú ý việc xây dựng kế hoạch Thanh tra sát thực hơn, có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa cơ quan Thanh tra với các cơ quan khác.

Thanh tra Chính phủ cần nghiên cứu, triển khai thực hiện chương trình làm việc bám sát vào những nội dung của Hiến pháp vừa được Quốc hội thông qua.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu mỗi cán bộ làm công tác thanh tra phải luôn gần gũi và gắn kết với người dân để giải quyết kịp thời những bức xúc, giảm khiếu kiện và mang lại công bằng, công lý cho nhân dân.