Thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Quốc hội

Việt Hoàng

Chiều ngày 28/7, với 100% đại biểu Quốc hội có mặt, tham gia biểu quyết tán thành, công tác kiện toàn bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ Khóa XV đã được hoàn tất với 26 thành viên Chính phủ được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm, gồm 4 Phó Thủ tướng và 22 bộ trưởng, trưởng ngành.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.
Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Chiều ngày 28/7, sau khi nghe Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo các nghị quyết về phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Cụ thể, với tổng số tuyệt đối 479/479 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ. Với 476/476 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Các vị lãnh đạo Đẳng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ bỏ phiếu về việc bổ nhiệm
Các vị lãnh đạo Đẳng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ bỏ phiếu về việc bổ nhiệm

Như vậy, ngày làm việc cuối của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, công tác kiện toàn bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ Khóa XV đã được hoàn tất với 27 thành viên Chính phủ, gồm Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng và 22 bộ trưởng, trưởng ngành.

Cụ thể, Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; 4 Phó thủ tướng vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm gồm: Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh; Phó Thủ tướng Lê Minh Khái; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Phó Thủ tướng Lê Văn Thành.

Các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt trước Quốc hội.
Các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt trước Quốc hội.

22 bộ trưởng, trưởng ngành được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm gồm: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an, đại tướng Tô Lâm; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.