Quốc hội kiện toàn nhân sự cấp cao Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026

Việt Hoàng

Tiếp tục chương trình làm việc về nhân sự tại Kỳ họp thứ nhất, chiều ngày 26/7, Quốc hội tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quốc hội tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Quốc hội tiến hành bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Chiều ngày 26/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch Nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Chủ tịch Nước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Danh sách nhân sự gồm: Bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, Phó Chủ tịch nước đương nhiệm, đại biểu Quốc hội khoá XV, được giới thiệu để bầu giữ chức Phó Chủ tịch Nước nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Nguyễn Hoà Bình - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu Quốc hội khoá XV, được bầu giữ chức Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, nhiệm kỳ 2021-2026; Ông Lê Minh Trí - Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2016-2021, đại biểu Quốc hội khoá XV được giới thiệu để bầu giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết danh sách để bầu Phó Chủ tịch Nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Quốc hội tiến hành bầu Phó Chủ tịch Nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Với 483/483 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Phó Chủ tịch Nước nhiệm kỳ 2021-2026. Với 478/478 đại biểu tham gia tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu ông Nguyễn Hòa Bình giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2021-2026. Với đại biểu 480/480 tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu ông Lê Minh Trí giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng trong chiều ngày 26/7, Quốc hội được nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình báo cáo cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình báo cáo thẩm tra cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Cuối phiên họp chiều, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về: Cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ; đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.