Tháo gỡ vướng mắc trong xử lý các khu đất sử dụng không hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương

PV.

Bộ Tài chính vừa có công văn trả lời cử tri TP. Hải Phòng về tháo gỡ vướng mắc trong quá trình xử lý các khu đất sử dụng không hiệu quả, tạo điều kiện để TP. Hải Phòng có quỹ đất thu hút đầu tư phát triển hạ tầng Khu du lịch quốc tế quận Đồ Sơn nói riêng và thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch biển nói chung.

TP. Hải Phòng đẩy mạnh phát triển kinh tế biển kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế – xã hội. Trong ảnh: Bến cá Ngọc Hải (Đồ Sơn, TP. Hải Phòng.)
TP. Hải Phòng đẩy mạnh phát triển kinh tế biển kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế – xã hội. Trong ảnh: Bến cá Ngọc Hải (Đồ Sơn, TP. Hải Phòng.)

Trước đó, Bộ Tài chính đã nhận được kiến nghị của cử tri TP. Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 6230/VPCP-QHĐP ngày 07/9/2021.

Trong kiến nghị gửi đến Bộ Tài chính, cử tri TP. Hải Phòng cho biết, Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu I, khu II, khu III và thiết kế đô thị quận Đồ Sơn đã được phê duyệt đến nay không còn phù hợp với yêu cầu phát triển của địa phương.

Nhiều nhà nghỉ, khách sạn của các Bộ, ngành Trung ương sử dụng diện tích đất rất lớn, ở các vị trí trung tâm khu du lịch Đồ Sơn nhưng thiếu sự đầu tư cải tạo, sửa chữa. Nhiều cơ sở đã xuống cấp nghiêm trọng hoặc để hoang hóa gây lãng phí và ảnh hưởng đến thu hút đầu tư phát triển du lịch.

Do vậy, cử tri TP. Hải Phòng đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương nghiên cứu sớm có cơ chế tháo gỡ vướng mắc trong quá trình xử lý các khu đất (nhà khách, nhà nghỉ, khách sạn) sử dụng không hiệu quả trên địa bàn quận, tạo điều kiện để quận Đồ Sơn và TP. Hải Phòng có quỹ đất để thu hút đầu tư phát triển hạ tầng Khu du lịch quốc tế quận Đồ Sơn.

Trả lời băn khoăn này, trong Công văn số 10898/BTC-QLCS trả lời cử tri TP. Hải Phòng, Bộ Tài chính cho biết, hiện nay nhà, đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc trung ương quản lý, sử dụng, trong đó bao gồm nhà, đất là nhà nghỉ, khách sạn của các Bộ, ngành thuộc phạm vi áp dụng của Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP.

Cụ thể, Nghị định số 107/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2001/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định các hình thức xử lý đối với nhà, đất. Trong đó, nhà, đất thuộc quy hoạch phải thu hồi hoặc nhà, đất để hoang hóa, gây lãng phí thì có thể thực hiện theo phương án thu hồi theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 107/2017/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 67/2021/NĐ-CP).

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị cử tri TP. Hải Phòng kiến nghị Ủy ban nhân dân TP. Hải Phòng rà soát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời phối hợp với Bộ, cơ quan Trung ương và Bộ Tài chính để thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất (gồm cả nhà khách) của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trung ương trên địa bàn nhằm tạo điều kiện để quận Đồ Sơn và TP. Hải Phòng có quỹ đất để thu hút đầu tư phát triển hạ tầng Khu du lịch quốc tế quận Đồ Sơn trong thời gian tới.