Thắt chặt quan hệ đối tác Việt Nam - Ngân hàng Thế giới trong lĩnh vực tài chính

Trần Huyền

Chiều ngày 11/10/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc có cuộc làm việc trực tuyến với Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Manuela Ferro nhằm trao đổi về những nội dung hai bên cùng quan tâm.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đánh giá cao quan hệ đối tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và WB.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đánh giá cao quan hệ đối tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và WB.

Mở đầu cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chúc mừng bà Manuela Ferro được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch WB phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương.

Bộ trưởng đánh giá cao quan hệ đối tác chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và WB, đồng thời tin rằng dưới sự lãnh đạo của bà Manuela Ferro quan hệ đối tác giữa hai bên sẽ tiếp tục được thắt chặt hơn nữa trong thời gian tới.

Chia sẻ về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam, Bộ trưởng cho biết, thời gian qua, Việt Nam chịu tác động nặng nề của dịch bệnh COVID-19, tăng trưởng GDP chỉ đạt 1,42%, đạt thấp so với mục tiêu (khoảng 6%). Song nhìn chung, kinh tế vĩ mô vẫn ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được đảm bảo, lạm phát kiểm soát ở mức thấp.

Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2021 đạt 80,2% dự toán, đáp ứng kịp thời tiến độ triển khai các nhiệm vụ chi phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước. Đồng thời, ngân sách nhà nước ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội.

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 giảm dần, Việt Nam xác định tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế; tiếp tục ưu tiên thực hiện chính sách tiền tệ, tài khóa... đảm bảo phát triển nền kinh tế, thu hút đầu tư, giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế, giải quyết việc làm...

Phó Chủ tịch WB Manuela Ferro khẳng định, WB luôn sẵn sàng tăng cường hỗ trợ để Việt Nam thực sự trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao.
Phó Chủ tịch WB Manuela Ferro khẳng định, WB luôn sẵn sàng tăng cường hỗ trợ để Việt Nam thực sự trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao.

Đánh giá cao vai trò của WB trong việc tư vấn và cung cấp các chính sách và hỗ trợ kỹ thuật cho lĩnh vực tài chính công của Việt Nam thời gian qua, Bộ trưởng cho biết, WB đã phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện nhiều dự án tài trợ vốn hiệu quả, tư vấn chính sách và hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tài chính trong nhiều lĩnh vực, tại nhiều đơn vị, đặc biệt là chương trình tư vấn phát triển phân tích quản lý tài chính công tại Việt Nam. Bộ trưởng đánh giá cao chất lượng tư vấn và khuyến nghị của WB đối với Bộ Tài chính.

Bộ trưởng cũng đánh giá cao vai trò của WB trong việc hỗ trợ cho Việt Nam tốt nghiệp IDA thành công. Việc tận dụng hết nguồn vốn vay IDA khi tốt nghiệp hỗ trợ cho Việt Nam có thêm nguồn vốn vay có chi phí hợp lý để phát triển hạ tầng kinh tế và xã hội. Bộ Tài chính mong muốn và đề nghị bà Manuela Ferro trong cương vị mới tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong huy động vốn vay mới cũng như trong việc gia hạn các dự án vay vốn WB để hoàn thành các mục tiêu của dự án. 

Cảm ơn các ý kiến của Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, Phó Chủ tịch WB Manuela Ferro cho biết, WB đánh giá cao vị trí và tầm quan trọng của Việt Nam trong quá trình phát triển. Phó Chủ tịch WB Manuela Ferro cũng cam kết, WB luôn cởi mở, sẵn sàng tăng cường hỗ trợ để Việt Nam thực sự trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao. "WB luôn sát cánh cùng Việt Nam" - bà Manuela Ferro khẳng định.

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc và Phó Chủ tịch Manuela Ferro đã dành thời gian trao đổi về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như: các giải pháp ứng phó với đại dịch COVID-19; mục tiêu phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội; phát triển cơ sở hạ tầng; ứng phó với biến đổi khí hậu; các chính sách hỗ trợ khu vực tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ...