Thêm 7 mã cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE

Minh Lâm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố danh sách bổ sung 7 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin).

Theo danh sách mới công bố của HOSE, 7 mã chứng khoán không đủ điều kiện margin từ ngày 31/8 bao gồm: cổ phiếu TDC của CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương; cổ phiếu TTE của CTCP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh; cổ phiếu SBV của CTCP Siam Brothers Việt Nam; cổ phiếu HAS của CTCP Hacisco; cổ phiếu DXS của CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh; cổ phiếu DRH của CTCP DRH Holdings; và cổ phiếu ADG của CTCP Clever Group.

HOSE công bố danh sách bổ sung 7 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.
HOSE công bố danh sách bổ sung 7 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Ngoại trừ, cổ phiếu ADG của CTCP Clever Group bị đưa vào danh sách cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 có ý kiến không phải ý kiến chấp nhận toàn phần; cổ phiếu còn lại 6 công ty trên bị đưa vào danh sách do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 là số âm.

Trước đó, ngày 30/8, HOSE thông báo danh sách 4 mã cổ phiếu không đủ điều kiện margin, gồm: GIL của CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh; TYA của CTCP Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam; SPM của CTCP SPM và cổ phiếu TPC của CTCP Nhựa Tân Đại Hưng. Như vậy, tổng số mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ hiện này là 94 mã cổ phiếu.

Đáng chú ý, ngay sau thông tin GIL không đủ điều kiện ký quỹ do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là số âm, giá cổ phiếu này bất ngờ tăng trần 7% trong phiên giao dịch ngày 31/8 lên giá 31.550 đồng/CP.