Thêm một cá nhân bị xử phạt nặng do thao túng giá cổ phiếu


Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt 550 triệu đồng đối với ông Đinh Xuân Cường vì hành vi thao túng giá cổ phiếu của Công ty cổ phần ANI.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Cụ thể, ngày 26/02/2019, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 137/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đinh Xuân Cường, địa chỉ tại Hà Cầu, Hà Đông, TP. Hà Nội vì đã sử dụng 12 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung, cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu của Công ty cổ phần ANI (Mã chứng khoán: SIC).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, căn cứ kết quả kiểm tra các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của ông Đinh Xuân Cường.

Ông Đinh Xuân Cường bị xử phạt số tiền lên tới 550 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi tại Khoản 1 và Khoản 36 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.