Theo dõi chặt tiến độ thu tại từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế để hoàn thành nhiệm vụ năm 2024

Thùy Linh

Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn với ngành Thuế tại Hội nghị sơ kết nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2024 do Tổng cục Thuế tổ chức chiều ngày 5/7.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị.

Biểu dương những đóng góp của ngành Thuế

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành Tài chính đã chủ động tham mưu, đề xuất trình cấp có thẩm quyền điều hành chính sách tài khóa chủ động, tích cực và trọng tâm, trọng điểm; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản suất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, góp phần ổn định vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân... Trong thành tích chung của ngành Tài chính, có kết quả và đóng góp quan trọng của ngành Thuế.

Trong 6 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế đã chủ trì triển khai và phối hợp với các đơn vị kịp thời tham mưu báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định số 64/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 về thực hiện gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất; Nghị định số 65/2024/NĐ-CP về thực hiện gia hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô lắp ráp trong nước.

Cùng với đó, năm 2024, Bộ Tài chính đã tiếp tục chủ động nghiên cứu, đề xuất trình cấp có thẩm quyền cũng như ban hành theo thẩm quyền các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân với quy mô khá lớn với tổng số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất được miễn giảm dự kiến của năm 2024 là khoảng 163 nghìn tỷ đồng.

Thực tế trong 6 tháng đầu năm, ước tính số tiền thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất được miễn giảm khoảng 47,3 nghìn tỷ đồng. Lãnh đạo Bộ Tài chính đánh giá, Tổng cục Thuế đã rất tích cực, chủ động triển khai công tác tuyên truyền về các nghị quyết của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ về miễn, giảm, gia hạn tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất dưới nhiều hình thức. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế trong việc thi hành các chính sách thuế, đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống.

Về ứng dụng chuyển đổi số, điện tử hóa công tác quản lý thuế, theo Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, trọng tâm của không chỉ hệ thống thuế mà cả ngành Tài chính trong nhưng năm gần đây và những năm tiếp theo. Điểm nhấn quan trọng trong 6 tháng năm 2024 vừa qua là ngành Thuế đã triển khai hoàn thành 100% áp dụng hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại 15.935 của hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc. Thành tích này đã được Thủ tướng Chính phủ có Thư khen và được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng bằng khen đột xuất thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của toàn ngành Thuế trong việc thực hiện đẩy mạnh việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Cùng với đó, việc triển khai Chỉ thị 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ, Tổng cục Thuế đã tích cực phối hợp làm việc với các bộ, ngành để thống nhất kế hoạch chi tiết việc kết nối, chia sẻ dữ liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn kết nối, chia sẻ dữ liệu.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế

Theo Thứ trưởng, mặc dù kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm của ngành Thuế đảm bảo tiến độ dự toán, nhưng trong bối cảnh nền kinh tế nước ta còn đang phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức.

”Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2024 được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao đòi hỏi toàn ngành Thuế phải đặt quyết tâm cao, thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ nhiều giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2024”, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nhấn mạnh.

Lãnh đạo Bộ Tài chính yêu cầu, toàn ngành Thuế phấn đấu hoàn thành và vượt mức dự toán thu NSNN năm 2024 được giao. Cơ quan thuế các cấp phải theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích các yếu tố tác động đến số thu, tiến độ thu tại từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế để kịp thời có các giải pháp quản lý hiệu quả; kiến nghị với UBND các cấp chỉ đạo các ngành, các cấp ở địa phương cùng phối hợp với cơ quan thuế để tăng cường quản lý thu, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu ngân sách.

Cùng với đó, Tổng cục Thuế cần chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra bảo đảm hiệu quả cả về số lượng và chất lượng thanh tra; tập trung thanh tra, kiểm tra chống thất thu đối với các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao, các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi, miễn giảm; doanh nghiệp có giao dịch liên kết, doanh nghiệp có giao dịch liên quan đến thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, các giao dịch đáng ngờ.... trao đổi thông tin trong và ngoài ngành làm cơ sở để đẩy mạnh thanh tra chống chuyển giá; hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng.

Trong 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu ngành Thuế tiếp tục đẩy mạnh rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh. Hiện đại hóa, số hóa công tác quản lý thuế ở tất cả các khâu; mở rộng, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực quản lý hướng tới mục tiêu chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh áp dụng phân tích dữ liệu lớn (big data) và trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ quản lý thuế, quản lý hóa đơn, góp phần kiểm soát, phát hiện nhanh người nộp thuế gian lận về hóa đơn. Triển khai mạnh mẽ xây dựng dữ liệu bản đồ số đối với hộ kinh doanh trên toàn quốc; tăng cường phối hợp trao đổi thông tin, dữ liệu với các cơ quan quản lý Nhà nước và đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động thương mại điện tử, hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh xuyên biên giới.

Về công tác hoàn thiện thể chế, Tổng cục Thuế cần tập trung thực hiện triển khai chiến lược cải cách hệ thống thuế bao gồm việc tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định về chính sách và công tác quản lý thuế. Bên cạnh đó, ngành Thuế cũng phải thực hiện triển khai hiệu quả các chính sách, giải pháp hỗ trợ người nộp thuế đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tạo tiền đề cho tăng thu NSNN bền vững. Tiếp tục nghiên cứu, tham mưu trình các cấp có thẩm quyền ban hành các giải pháp phù hợp để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

“Nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2024 cho thấy còn nhiều những khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với bề dày truyền thống của ngành Thuế, tôi tin tưởng rằng toàn thể các đồng chí sẽ đoàn kết, phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cùng toàn ngành Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2024”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn nhấn mạnh.