Thí điểm triển khai quy trình thủ tục hải quan mới

MA

Từ ngày 15/8/2018 đến hết ngày 17/8/2018 và có thể được thay đổi kéo dài, căn cứ theo tình hình thực tế, Tổng cục Hải quan sẽ triển khai thí điểm Quy trình thủ tục hải quan mới theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC, ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính...

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 20/4/2018, Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35/2018/TT-BTC  quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Để đảm bảo khi có hiệu lực, Quy trình được triển khai một cách tốt nhất, hạn chế vướng mắc phát sinh, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 4753/TCHQ-GSQL ngày 13/8/2018 thông báo áp dụng thí điểm thực hiện Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thay thế Quyết định 1966/QĐ-TCHQ tại một số Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Quy trình thủ tục hải quan mới sẽ được áp dụng thí điểm đối với hàng hóa xuất khẩu, quá cảnh của doanh nghiệp làm thủ tục tại địa bàn quản lý của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI), Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Chi cục Hải quan Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng), Cục Hải quan tỉnh An Giang (Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Xương).

Tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội, sẽ thí điểm Quy trình quản lý hàng đầu tư, gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư gia công và Quy trình đối với hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. 

Trong quá trình triển khai thí điểm, các nội dung liên quan đến Quy trình thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Quy trình xác định, kiểm tra xuất xứ hàng hóa; Quy trình kiểm tra ấn định thuế trong thông quan; Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng vận chuyển độc lập…sẽ được áp dụng khi có thủ tục phát sinh.

Để triển khai thí điểm thành công, Tổng cục Hải quan đã chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ về cơ sở pháp lý, hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện, đồng thời có sự phân công cụ thể đến từng cán bộ lãnh đạo, công chức thừa hành trong các đơn vị trong toàn ngành.

Triển khai thí điểm các Hệ thống hoặc Quy trình thủ tục trước khi đưa vào vận hành chính thức là hết sức quan trọng, giúp cơ quan hải quan hoàn thiện và khắc phục các vướng mắc khi đưa vào áp dụng chính thức. Việc triển khai thí điểm hiệu quả là điều kiện tiên quyết để triển khai chính thức thành công.

Do đó, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp vào quá trình thực hiện thí điểm nói chung và vào quá trình thí điểm Quy trình theo Quyết định 1966/QĐ-TCHQ nói riêng có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc triển khai chính thức thành công Quyết định này của ngành Hải quan.