Thị trường bảo hiểm sẽ duy trì đà tăng trưởng trong năm 2020


Đó là dự báo của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai công tác năm 2020 của Cục ngày 27/12/2019.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải chỉ đạo Hội nghị. Nguồn: TBTC
Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải chỉ đạo Hội nghị. Nguồn: TBTC

Tăng trưởng ổn định trong năm 2019

Bà Phạm Thu Phương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, năm 2019, thị trường bảo hiểm vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định. Thị trường bảo hiểm hiện có 66 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm và 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài. Tổng tài sản ước đạt 454.379 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 89.447 tỷ đồng, doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 364.932 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư lại nền kinh tế ước đạt 376.555 tỷ đồng, tăng 16,36% so với năm 2018, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 329.964 tỷ đồng, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 46.591 tỷ đồng. Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 285.965 tỷ đồng, tăng 18,58%; Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 89.345 tỷ đồng, tăng 9,34% so với năm 2018.

Đặc biệt, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 160.180 tỷ đồng, tăng 20,54%, trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 52.387 tỷ đồng và nhân thọ đạt 107.793 tỷ đồng. Các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 44.006 tỷ đồng. Đối với các doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, tổng doanh thu hoạt động kinh doanh năm 2019 ước đạt 794 tỷ đồng, tăng 3,7% so với năm 2018.

Trong năm 2019, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã xây dựng và hoàn thiện thể chế hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, với nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành, điển hình như: Luật số 42/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị định số 80/2019/NĐ-CP; Quyết định 242/QĐ-TTg; Quyết định 22/2019/QĐ-TTg...

Đồng thời, Cục đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm như: Triển khai thực hiện Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới của ASEAN; phối hợp với Bộ Công thương đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung với 73 sản phẩm mới, sửa đổi bổ sung với 54 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ; trình Bộ phê chuẩn mới 14 sản phẩm, phê chuẩn sửa đổi 02 sản phẩm bảo hiểm sức khoẻ; phối hợp với Tổng cục Hải quan nghiên cứu bảo hiểm bảo lãnh thông quan...

Toàn cảnh Hội nghị. Nguồn: TBTC
Toàn cảnh Hội nghị. Nguồn: TBTC

Ngoài ra, công tác hợp tác quốc tế, công tác thống kê, ứng dụng công nghệ thông tin và thông tin tuyên truyền, nghiên cứu, đào tạo,... cũng đạt được kết quả tích cực, có hiệu quả.

Dự báo tăng trưởng khả quan trong năm 2020

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, dự kiến thị trường bảo hiểm Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng khả quan trong năm 2020 với một số kết quả cụ thể như: Tổng tài sản ước đạt 514.795 tỷ đồng (tăng 13,30% so với cùng kỳ năm 2019); Đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 433.063 tỷ đồng (tăng 15,01% ); Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm đạt 334.939 tỷ đồng (tăng 17,13%); Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 188.730 tỷ đồng (tăng 18,42% so với cùng kỳ năm 2019)...

Trong năm 2020, Cục sẽ tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý theo hướng tập trung hoàn thiện đề án sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm với mục tiêu minh bạch, an toàn, hiệu quả đề phù hợp với điều kiện, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các chuẩn mức quốc tế; đáp ứng nhu cầu bảo hiểm cơ bản của mọi lĩnh vực kinh tế và tầng lớp dân cư; góp phần ổn định nền kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Nhằm phát triển thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm, Cục sẽ tiếp tục xem xét trình Bộ cấp giấy phép cho các chủ đầu tư đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm và văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam. Đồng thời, bên cạnh việc phối hợp với các đơn vị liên quan để nghiên cứu và triển khai các sản phẩm bảo hiểm, trong năm 2020, Cục sẽ tiếp tục theo dõi, thực hiện chính sách bảo hiểm nông nghiệp theo Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phê chuẩn sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp theo đề nghị của doanh nghiệp bảo hiểm.

Đánh giá cao kết quả mà Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã đạt được cũng như kế hoạch năm 2020 của Cục, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải đề nghị, Cục cần quan tâm nhiều hơn nữa tới công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế chính sách sách trong 2020, đặc biệt là dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) dự kiến sẽ được tiến hành xây dựng trong năm tới. Theo đó, cần rà soát chặt chẽ, lấy ý kiến rộng rãi và tích cực tiếp thu ý kiến các đơn vị liên quan, các chuyên gia, cũng như các doanh nghiệp bảo hiểm… hướng tới một dự thảo luật có chất lượng tốt nhất cả về hình thức, lẫn nội dung trước khi trình các cấp xem xét.

Bên cạnh việc cần duy trì sự tăng trưởng ổn định, bền vững của thị trường, Thứ trưởng yêu cầu Cục tăng cường hơn nữa công kiểm tra giám sát, xử lý sai phạm trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng nhanh của thị trường bảo hiểm. Ngoài ra, cần tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, cũng như thông tin, tuyên truyền, nhất là về chính sách pháp luật, trong đó trọng tâm là dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)...