Thị trường bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng khá

PV.

(Tài chính) Mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên theo Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), thị trường bảo hiểm 9 tháng đầu năm 2012 vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá.

Doanh thu bảo hiểm nhân thọ tăng so với cùng kỳ năm 2011

Số lượng hợp đồng bảo hiểm khai thác mới của cả thị trường nhân thọ đạt 676.147 hợp đồng tương ứng với mức tăng trưởng 9,8%. Trong đó, nghiệp vụ bảo hiểm tử kỳ có mức tăng trưởng cao nhất 24,4%, tiếp theo là nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp có mức tăng trưởng là 13,6%.

Bên cạnh đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 9 tháng đầu năm 2012 ước đạt 12.783  tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2011. Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm của các hợp đồng có hiệu lực của các doanh nghiệp cụ thể như sau: Prudential 34,1%, Bảo Việt Nhân thọ 29,3%, Manulife 12,2%, AIA 7,5%, Dai-ichi 7,4%và ACE 6,2%.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới 9 tháng đầu năm 2012 ước đạt 3.561 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Chất lượng khai thác ngày càng được nâng cao, theo đó phí bảo hiểm bình quân hợp đồng khai thác mới đạt khoảng 5,8 triệu đồng/hợp đồng, tăng khoảng 15% so với năm 2011.

Thí điểm bảo hiểm nông nghiệp được triển khai rộng rãi

Tính đến hết tháng 9/2012 việc thí điểm bảo hiểm nông nghiệp đã triển khai ở tất cả các tỉnh, thành phố với 135.916 hộ dân đã tham gia ký hợp đồng bảo hiểm (trong đó 85% hộ nghèo) với giá trị bảo hiểm cây trồng, vật nuôi, thủy sản là 2.005 tỷ đồng, phí bảo hiểm là 126.770 triệu đồng. Trong đó, về cây lúa (các tỉnh Bình Thuận, Đồng Tháp, Nghệ An, Thái Bình, Hà Tĩnh, Nam Định, An Giang) với tổng diện tích trồng lúa đã tham gia bảo hiểm là 24.792 ha; tổng số hộ tham gia bảo hiểm là 125.539 hộ; tổng giá trị được bảo hiểm hơn 800.052 triệu đồng; tổng số phí bảo hiểm là 37.184 triệu đồng; đã phát sinh bồi thường tại Nghệ an và Hà Tĩnh là 6 tỷ đồng.

Vấn đề về bảo hiểm vật nuôi (các tỉnh Bắc Ninh, Đồng Nai, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Bình Định, Hà Nội) với tổng số vật nuôi tham gia bảo hiểm là: 167.733 con; tổng số hộ tham gia bảo hiểm là 6.475 hộ; tổng giá trị được bảo hiểm 182.259 triệu đồng; tổng số phí bảo hiểm là 10.468 triệu đồng; Đã phát sinh bồi thường 31 triệu đồng và đã bồi thường 19 triệu đồng.

Đối với vấn đề về bảo hiểm thuỷ sản (các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Cà Mau) với tổng diện tích tham gia bảo hiểm là 1.247 ha; tổng số hộ tham gia bảo hiểm là 3.902 hộ; tổng giá trị được bảo hiểm là 1.023.517 triệu đồng; tổng số phí bảo hiểm là 79.118 triệu đồng; Đã phát sinh bồi thường 29.347 triệu đồng và đã bồi thường 19.623 triệu đồng.

Công tác thí điểm bảo hiểm nông nghiệp đã được quan tâm và triển khai rộng rãi ở tất cả các tỉnh, thành phố, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn chưa được đồng đều, số lượng người dân được hưởng lợi từ chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp của nhà nước còn ít, chưa xứng với tiềm năng.