Thị trường chứng khoán Việt Nam tháng 5/2017

HSX

BẢNG 1: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TẠI HSX TỪ 3/5/2017 ĐẾN NGÀY 31/5/2017

Tuần

3/5-5/5

8/5-12/5

15/5-19/5

22/5-26/5

29/5-31/5

VN- Index (điểm)

719,54-722,02

718,86-725,37

725,03-733,82

740,93-744,1

737,82-746,25

KLGD (cổ phiếu)

634.962.989

1.089.509.380

1.169.199.607

1.161.085.920

726.809.168

GTGD ( tỷ VND)

12.638,92

23.599,49

25.716,94

25.037,65

15.481,69

Nguồn: HSX

BẢNG 2: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TẠI HNX TỪ 3/5/2017 ĐẾN NGÀY 31/5/2017

Tuần

3/5-5/5

8/5-12/5

15/5-19/5

22/5-26/5

29/5-31/5

HNX- Index (điểm)

89,52-89,82

89,13-90,39

91,10-92,18

91,9-93,69

93,24-93,91

KLGD (cổ phiếu)

149.395.194

266.454.272

355.729.873

353.869.655

211.446.279

GTGD ( tỷ VND)

1.560,075

2.778,77

3.707,83

3.712,23

2.554,03

Nguồn: HNX

 

BẢNG 3: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TẠI UPCOM TỪ 3/5/2017 ĐẾN NGÀY 31/5/2017

Tuần

3/5-5/5

8/5-12/5

15/5-19/5

22/5-26/5

29/5-31/5

UPCOM- Index (điểm)

57,60-57,96

57,57-57,81

58,00-58,87

57,21-57,96

57,95-58,05

KLGD (cổ phiếu)

31.811.340

58.874.851

73.143.461

54.743.073

24.323.428

GTGD ( tỷ VND)

590,92

1.284,48

1.411,74

865,12

379,27

Nguồn: HNX

BẢNG 4: GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TẠI VN30 TỪ 3/5/2017 ĐẾN NGÀY 31/5/2017

Tuần

3/5-5/5

8/5-12/5

15/5-19/5

22/5-26/5

29/5-31/5

VN30- Index (điểm)

684,17-686,29

681,11-691,02

692,91-702,03

708,62-718,87

711,48-722,26

KLGD (cổ phiếu)

186.422.778

354.176.280

314.529.316

371.449.732

224.001.340

GTGD ( tỷ VND)

4.270,89

7.734,00

7.753,41

9.622,89

6.171,42

Nguồn: HSX

 Tháng 5/2017, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam có diễn biến khá tích cực. Cụ thể, chỉ số VN-Index đạt điểm số cao nhất trên 740 (ngày 22/5) và liên tục lập đỉnh trong 9 năm trở lại đây. Tính thanh khoản thị trường tăng cao với giá trị giao dịch trung bình mỗi phiên có thời điểm đạt 7.000 tỷ đồng.