Thời gian nộp thuế của doanh nghiệp chỉ tính bằng phút

Theo baohaiquan.vn

Theo quy trình nộp thuế, sau khi nhận được thông tin đã nộp thuế từ ngân hàng, cơ quan Hải quan hạch toán, trừ nợ, xác nhận nghĩa vụ về thuế để cấp phép thông quan hàng hóa. Tổng thời gian quy trình nộp thuế này chỉ tính bằng phút.

 Số lượng các ngân hàng thương mại tham gia ký kết phối hợp thu NSNN với Tổng cục Hải quan ngày càng tăng. Nguồn: baohaiquan.vn
Số lượng các ngân hàng thương mại tham gia ký kết phối hợp thu NSNN với Tổng cục Hải quan ngày càng tăng. Nguồn: baohaiquan.vn

Theo Cục Thuế Xuất nhập khẩu, với quy trình hiện nay, từ lúc Cổng thanh toán điện tử hải quan chấp nhận thanh toán từ ngân hàng chuyển qua hệ thống kế toán thuế online, từ hệ thống kế toán sang Hệ thống thông quan tự động VNACSS/VCIS với tuần suất 5 giây/lần chuyển.

Quy trình này đã được Tổng cục Hải quan triển khai từ cuối năm 2014 và mang lại rất nhiều lợi ích cho người nộp thuế, chấm dứt hẳn tình trạng doanh nghiệp (DN) bị chậm nộp thuế.

Cũng theo Cục Thuế Xuất nhập khẩu, sở dĩ vẫn còn tình trạng DN đã nộp tiền nhưng vẫn bị treo là nợ thuế bởi đây là trường hợp DN trước đây không chấp hành tốt pháp luật hải quan, có nợ thuế quá hạn, nợ thuế cưỡng chế, nên khi chuyển sang khai báo hải quan trên Hệ thống VNACCS (hiện Hệ thống thực hiện quản lý theo phương thức quản lý rủi ro), Hệ thống này đã không cho mở tờ khai hoặc được mở tờ khai nhưng phải nộp thuế ngay hoặc DN phải sử dụng bảo lãnh.

Để đảm bảo tính ổn định của hệ thống thông tin xử lý tập trung, danh sách DN nợ thuế trong ngày cứ đến 24 giờ sẽ được tự động cập nhật vào Hệ thống VNACCS.

Vì vậy, một số phản ánh cho rằng thông tin nộp thuế của DN đến tận 24 giờ ngày hôm sau mới được cập nhật vào Hệ thống VNACCS là không có cơ sở.

Có thể nói, chủ trương hiện đại hóa công tác thu nộp thuế thời gian qua đã được ngành Hải quan triển khai rất quyết liệt và mạnh mẽ bằng những con số rất cụ thể: Thời gian nộp thuế xuất nhập khẩu trước đây là khoảng 30 phút nay đã giảm còn khoảng 5-7 phút. DN có thể nộp tiền tại nhiều điểm khác nhau, trong và ngoài giờ hành chính, nộp vào ngày nghỉ, sử dụng các dịch vụ thanh toán hiện đại rất thuận tiện (qua internet, ATM, thư bảo lãnh…).

Việc nộp thuế của DN được cơ quan Hải quan cập nhật nhanh, thường xuyên và chính xác hơn. Hạn chế tối đa việc treo nợ thuế của người nộp thuế, giúp DN thông quan nhanh lô hàng, góp phần giảm thời gian thông quan, giảm được chi phí phát sinh cho DN.

Số lượng các ngân hàng thương mại tham gia ký kết phối hợp thu NSNN với Tổng cục Hải quan ngày càng tăng, đến nay đã có 25 ngân hàng tham gia ký kết, điều này đã mang lại ngày càng nhiều sự thuận tiện cho người nộp thuế.

Không dừng lại tại đây, đại diện Cục Thuế Xuất nhập khẩu cho biết, để tiếp tục triển khai cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu NSNN giữa Kho bạc Nhà nước, cơ quan thu và ngân hàng thương mại, Tổng cục Hải quan đã sửa Thông tư 126/2014/TT-BTC theo nguyên tắc của Luật Hải quan 2014, thực hiện kê khai điện tử qua mạng, thực hiện nộp thuế điện tử.

Vì thế, ngoài những tác động tạo thuận lợi cho người nộp thuế và các đơn vị liên quan, khi triển khai thực hiện Thông tư này, cơ quan Hải quan sẽ nhận được thông tin bảo lãnh thuế, thông tin nộp phí của các bộ, ngành, ngay sau khi nhận thông tin thu từ Kho bạc Nhà nước và thông tin thu, bảo lãnh thuế từ ngân hàng phối hợp thu chuyển sang cơ quan Hải quan, sẽ được hệ thống Cổng thông tin một cửa, Hệ thống VNACCS xác định để thông quan lô hàng.

Quy định mới này sẽ mang lại lợi ích rất lớn đối với người nộp thuế, dù ở bất cứ đâu, thời điểm nào người nộp thuế cũng có thể kê khai nộp tiền qua kênh giao dịch điện tử của ngân hàng khi kết nối với mạng internet, không phải đến quầy giao dịch.

Vì vậy, lợi ích về giảm chi phí cho DN, giảm thủ tục hành chính sẽ được thấy rõ, đồng thời còn thuận tiện trong việc lập chứng từ nộp tiền từ Cổng thông tin điện tử hải quan đảm bảo thông tin chính xác trước khi cung cấp cho cơ quan thu để nộp tiền.

Trường hợp người nộp thuế sử dụng bảo lãnh chung bằng điện tử sẽ chủ động thời gian làm thủ tục hải quan, hoàn thành nghĩa vụ thuế bằng bảo lãnh tiền thuế mọi lúc, mọi nơi, không kể ngày nghỉ, ngày lễ ngân hàng không làm việc. Ngay sau khi ngân hàng đã truyền thông tin bảo lãnh tiền thuế điện tử, người nộp thuế kịp thời mở tờ khai hải quan, hạn chế tối đa thời gian làm thủ tục hải quan, thời gian nộp tiền thuế.

Đối với cơ quan Hải quan, sự thay đổi mới này cũng giúp tăng tốc độ xử lý thông tin phí, lệ phí của các bộ, ngành thông qua ngân hàng và một cửa quốc gia, kịp thời xử lý thông quan hàng hóa, tiền đề cho Cơ chế một cửa ASEAN.

Đồng thời, hỗ trợ người nộp thuế lập bảng kê nộp tiền trên Cổng thông tin điện tử hải quan, đảm bảo thông tin chính xác khi cung cấp cho ngân hàng phối hợp thu, Kho bạc Nhà nước, đảm bảo an ninh, an toàn về hệ thống công nghệ thông tin và thông tin về tiền vào NSNN.

Phân tích về sự tiên ích trên các mặt khác, đại diện Cục thuế XNK cũng cho biết, sửa đổi theo quy định mới không phát sinh thủ tục hành chính đối với người nộp thuế.

Bên cạnh đó, giúp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, phục vụ kịp thời hơn cho người nộp thuế đối với tổ chức tín dụng và mở rộng cơ hội ký kết thỏa thuận phối hợp thu NSNN đối với các ngân hàng thương mại chưa tham gia phối hợp thu.

Thay đổi mới này cũng tác động không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính khi tham gia Cơ chế một cửa quốc gia đối với các bộ, ngành, giúp quản lý chặt chẽ, cung cấp thông tin kịp thời phục vụ thông quan hàng hóa đối với các mặt hàng chịu sự quản lý phải thu phí, lệ phí. Tạo tiền đề giúp các bộ, ngành chuẩn bị tham gia Cơ chế một cửa ASEAN.