Thời hạn nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đã phù hợp với thực tế

Thùy Linh

Bộ Tài chính khẳng định quy định thời hạn nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp một lần trong năm chậm nhất là ngày 31/10 là phù hợp với thực tế.

Thời hạn nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp một lần trong năm chậm nhất là ngày 31/10.
Thời hạn nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp một lần trong năm chậm nhất là ngày 31/10.

Gửi kiến nghị tới Bộ Tài chính sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, cử tri tỉnh Tiền Giang cho rằng cần xem xét, sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 18 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế theo hướng kéo dài thời hạn nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp một năm từ năm thứ hai trở lên “chậm nhất là 31/10” thành “chậm nhất là ngày 31/12”.

Trả lời cử tri, Bộ Tài chính cho biết, điểm a, khoản 1, Điều 18, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định về thời hạn nộp thuế đối với các khoản thu thuộc ngân sách nhà nước từ đất, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tiền sử dụng khu vực biển, lệ phí trước bạ, lệ phí môn bài.

Theo đó, đối với thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thời hạn nộp thuế lần đầu chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của cơ quan thuế. Từ năm thứ hai trở đi, người nộp thuế nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp một lần trong năm "chậm nhất là ngày 31/10”.

Căn cứ quy định nêu trên thì thời hạn nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp một lần trong năm chậm nhất là ngày 31/10 hàng năm. Trong thời gian kể từ ngày 31/10 đến 31/12 cơ quan thuế tiếp tục đôn đốc thu nộp thuế, quyết toán biên lai do Uỷ nhiệm thu chuyển đến, quyết toán ngân sách nhà nước.

Vì vậy, Bộ Tài chính khẳng định quy định thời hạn nộp tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp một lần trong năm chậm nhất là ngày 31/10 là phù hợp với thực tế.