Thông báo mời tham dự hội thảo: “Hướng tới thực thi hiệu quả Luật Thuế thu nhập cá nhân”


(Tài chính) Ngày 22/11/2012, tại kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khoá XIII đã thông qua Luật số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành từ 01/07/2013.

Nhằm góp phần cung cấp thông tin lý luận và thực tiễn, tích cực đẩy mạnh việc tuyên truyền về các quy định của Luật Thuế Thu nhập cá nhân (sửa đổi), Tạp chí Tài chính tổ chức Hội thảo “Hướng tới thực thi hiệu quả Luật Thuế thu nhập cá nhân”.

Nội dung của Hội thảo tập trung vào tuyên truyền phổ biến chính sách thuế mới thông qua phân tích, bình luận về các quy định mới của chính sách thuế và các nội dung mới của công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân theo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Trao đổi, hỏi đáp giữa các chuyên gia với cử tọa tham gia Hội thảo.  

Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia Vụ Chính sách Thuế (Bộ Tài chính), Vụ Quản lý Thuế Thu nhập cá nhân (Tổng cục Thuế), Hiệp hội Tư vấn Thuế Việt Nam, Học viện Tài chính, Vụ Pháp luật Dân sự kinh tế (Bộ Tư pháp)...

- Thời gian tổ chức: Từ 8h30 đến 11h30 ngày 16/05/2013 (thứ Năm).

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc tế số 11 Lê Hồng Phong, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Ban Tổ chức kính mời Quý đơn vị và cá nhân quan tâm đến tham dự Hội thảo.

Hội thảo được tổ chức miễn phí.