Thống nhất phân loại hàng hóa đối với mặt hàng dầu cá, thực phẩm bổ sung omega, EFA/DHA

Theo Nụ Bùi/haiquanonline.com.vn

Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra hồ sơ, tài liệu để thống nhất phân loại hàng hóa đối với mặt hàng dầu cá, thực phẩm bổ sung omega, EFA/DHA.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo Tổng cục Hải quan, căn cứ các quy định hiện hành và Chú giải pháp lý chương 15, chương 21, nội dung nhóm 15.04, nhóm 15.16, nhóm 15.17, ngóm 21.06; chú giải chi tiết HS chương 15, chương 21; tuyển tập ý kiến phân loại của WTO và ý kiến của Ban Thư ký Hải quan thế giới.

Theo đó, một số mặt hàng khai báo là dầu cá, thực phẩm bảo vệ sức khỏe/ thực phẩm bổ sung omega-3; thực phẩm bảo vệ sức khỏe/ thực phẩm bổ sung EPA/DHA... có thể được phân loại vào các nhóm khác nhau tùy thuộc thành phẩm, hàm lượng, mức độ chế biến, quy trình sản xuất...

Trường hợp mặt hàng được xác định là dầu cá đã hoặc chưa tinh chế nhưng không thay đổi về mặt hóa học, các mặt hàng thường mùi tanh đặc trưng của cá, có vị khó chịu, có màu thay đổi từ vàng đến nâu đỏ thì thuộc nhóm 15.04. Trường hợp mặt hàng được xác định là dầu cá đã qua hydro hóa, este hóa liên hợp, tái este hóa hoặc elendin hóa toàn bộ hoặc một phần, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa chế biến thêm thuộc nhóm 15.16.

Trường hợp mặt hàng được xác định là dầu cá đã hoặc chưa hydro hóa nhưng đã được chế biến bằng cách nhũ hóa, nhào trộn thay đổi kết cấu... hoặc mặt hàng được xác định là các hỗn hợp/chế phẩm ăn được của dầu cá với dầu của động vật, thực vật khác thì thuộc nhóm 15.17.

Trường hợp mặt hàng có bản chất là các ethyl este được sản xuất từ dầu cá bằng cách thay thế toàn bộ gốc glycerin bằng gốc ethyl thì thuộc nhóm 21.06.

Tổng cục Hải quan cho rằng, các mặt hàng trên có chứa thêm gelatin đóng vai trò là vỏ nang và có thể bổ sung vitamin E đóng vai trò là chất chống ôxy hóa, với điều kiện các chất bổ sung thêm này không làm thay đổi bản chất của dầu cá và hỗn hợp dầu cá.

Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan tỉnh, thành phố căn cứ hồ sơ, tài liệu kỹ thuật, quy trình sản xuất của nhà sản xuất, thực tế hàng hóa nhập khẩu làm cơ sở phân loại hàng hóa.

Trong trường hợp không đủ cơ sở để xác định tính chính xác việc phân loại hàng hóa của người khai hải quan thì thực hiện lấy mẫu để yêu cầu phân tích, phân loại hàng hóa.