Thông tư số 126/2014/TT-BTC: Những hiệu quả thiết thực

PV.

(Tài chính) Ngày 28/8/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 126/2014/TT-BTC quy định một số thủ tục về kê khai, thu nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Sau một thời gian ngắn đi vào cuộc sống, những quy định mới của Thông tư đã phát huy hiệu quả.

Qua hơn 1 tháng triển khai, Thông tư 126/2014/TT-BTC đã phát huy hiệu quả trên thực tiễn, đáp ứng mục tiêu đề ra
Qua hơn 1 tháng triển khai, Thông tư 126/2014/TT-BTC đã phát huy hiệu quả trên thực tiễn, đáp ứng mục tiêu đề ra

Những đột phá mới

Với những điểm mới về quy định thời hạn chuyển tiền vào ngân sách nhà nước thay thế các quy định nêu tại Điều 22 Thông tư 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

So với các quy định trước đây, quy định mới đã có sự đột phá: Trường hợp thu thuế bằng tiền mặt tại địa bàn đặc biệt khó khăn, trong thời hạn 03 ngày làm việc. Nghĩa là kể từ khi thu tiền thuế của người nộp thuế, cơ quan Hải quan có trách nhiệm chuyển số tiền thuế đã thu của người nộp thuế vào tài khoản tiền gửi của cơ quan Hải quan tại Kho bạc Nhà nước đối với số tiền thuế của nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng tạm nhập - tái xuất, hàng tạm xuất - tái nhập, hoặc nộp vào ngân sách nhà nước đối với các trường hợp khác. Quy định trước đây là 05 ngày làm việc.

Nếu như theo Điều 22 Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định thời hạn chuyển tiền đối với số tiền thuế đã nộp vào tài khoản tiền gửi của cơ quan Hải quan tại Kho bạc Nhà nước, định kỳ hàng tháng sau khi chốt sổ kế toán nếu quá 135 ngày kể từ ngày đã thực nộp thuế nhưng người nộp thuế chưa nộp hồ sơ quyết toán thì cơ quan hải quan ban hành quyết định chuyển tiền vào ngân sách Nhà nước theo quy định. Thông tư 126/2014/TT-BTC thời hạn chuyển tiền vào ngân sách nhà nước là 90 ngày kể từ ngày đã thực nộp thuế nhưng người nộp thuế chưa nộp hồ sơ thanh khoản.  

Điểm đột phá tiếp theo của Thông tư 126/2014/TT-BTC/2014/TT-BTC là quy định cơ quan hải quan được hạch toán, trừ nợ ngay cho DN ngay sau khi DN nộp thuế. Trước kia, cơ quan hải quan chỉ hạch toán, trừ nợ cho DN sau khi nhận được xác nhận từ Kho bạc và thời điểm này thường chậm 1 ngày so với thời điểm DN nộp thuế. Như vậy, với sự ra đời của Thông tư 126/2014/TT-BTC/2014/TT-BTC, DN sẽ không còn bị treo nợ thuế “oan”, góp phần giảm thời gian thông quan.

Bên cạnh đó, Thông tư 126/2014/TT-BTC cho phép người nộp thuế thực hiện nộp thuế trực tiếp vào Kho bạc Nhà nước hoặc tại tổ chức tín dụng. Ngoài ra, người nộp thuế cũng được nộp tiền thuế bằng tiền mặt tại nơi làm thủ tục hải quan dù không có điểm thu ngân sách. Như vậy, Thông tư tạo thuận lợi tối đa khi cho phép nộp thuế tại 3 nơi. Người nộp thuế cũng được lựa chọn nộp tiền thuế bằng chuyển khoản hoặc bằng tiền mặt.

Đặc biệt, Thông tư 126/2014/TT-BTC chú trọng điều chỉnhphương thức trao đổi thông tin giữa các đơn vị liên quan, đảm bảo thông tin về thu nộp thuế được trao đổi online, nhằm khắc phục tình trạng treo nợ thuế của DN do hệ thống.Thời gian truyền thông tin thu theo từng tờ khai từ Kho bạc qua cổng thanh toán điện tử hải quan được gia tăng về tần suất, là 15 phút/1 lần thay vì 1 giờ/1 lần như trước kia.

Một trong những mục tiêu Bộ Tài chính đặt ra khi ban hành Thông tư 126/2014/TT-BTC là đẩy nhanh thời gian xác nhận việc nộp thuế của DN, góp phần giảm thời gian thông quan hàng hóa và giảm chi phí phát sinh cho DN.

Hiệu quả thiết thực

Qua hơn 1 tháng triển khai, Thông tư 126/2014/TT-BTC đã phát huy hiệu quả trên thực tiễn, đáp ứng mục tiêu đề ra. Trong thời gian từ 01/11 đến 30/11/2014, số thu ngân sách nhà nước qua các ngân hàng thương mại đạt gần 10.500 tỷ đồng với 68,1 nghìn giao dịch. Đồng thời, với những quy định đột phá tại Thông tư 126/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, hiện tượng treo nợ thuế của doanh nghiệp giảm hẳn, người nộp thuế được tạo thuận lợi tối đa.

Lợi ích rõ rệt nhất là những quy định tại Thông tư đã góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí cho hải quan và DN. Thời gian nộp thuế XNK trước đây là khoảng 30 phút nay giảm còn khoảng 5-7 phút. DN có thể nộp tiền tại nhiều điểm khác nhau, trong và ngoài giờ hành chính, nộp vào ngày nghỉ, sử dụng các dịch vụ thanh toán hiện đại (qua internet, ATM, thư bảo lãnh…) vô cùng thuận tiện.

Chỉ tính từ ngày 01/11đến 30/11/2014, số thu ngân sách qua hệ thống các ngân hàng thương mại đạt 10.499 tỷ đồng với 68.100  giao dịch; trong đó một số ngân hàng đạt lượng và giá trị giao dịch lớn như: Vietinbank đạt hơn 5.695 tỷ đồng với 29.700 giao dịch, Agribank đạt 2.227 tỷ VND với 16.200 giao dịch, Vietcombank đạt 1.049 tỷ đồng với 8.300 giao dịch...

Kết quả triển khai Thông tư 126/2014/TT-BTC/2014/TT-BTC giữa Tổng cục Hải quan và Kho bạc Nhà nước, tính từ ngày 24/11 đến 30/11/2014,đạt 471,7 tỷ đồng với 3.595 giao dịch qua Kho bạc.

Theo hệ thốngghi nhận, những vướng mắc giảm đi đáng kể. Quy định trao đổi thông tin online đã hạn chế bức xúc về chậm luân chuyển thông tin giữa kho bạc và hải quan, giảm việc DN phải xuất trình giấy nộp tiền để được giải phóng hàng.

Kết quả đó, ngoài điểm mấu chốt là do quy định nội tại của Thông tư còn phải kể đến sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, nỗ lực chuẩn bịcủa đội ngũ cán bộ thuộc Bộ, bao gồm Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước và sự phối hợp của các Ngân hàng thương mại.

Về phía Tổng cục Hải quan, người lãnh đạo cao nhất của Ngành đã cam kết triển khai hiệu quả Thông tư 126/2014/TT-BTC. Ngay sau khi Thông tư được ban hành, đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin Hải quan đã tiến hành xây dựng Cổng thanh toán điện tử phiên bản năm 2014, nâng cấp hệ thống Kế toán thuế. Đến ngày 01/10, Cổng thanh toán điện tử đáp ứng Thông tư 126/2014/TT-BTC chính thức được vận hành. Ngày 03/10, quy chế trao đổi thông tin giữa Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại được thông qua.

Tổng cục Hải quan cũng tổ chức 02 hội nghị tại miền Bắc và miền Nam để đào tạo các bên liên quan, đồng thời gặp gỡ, trao đổi và hỗ trợ cho các ngân hàng. Tính đến 31/10/2014, các hạng mục công việc về mặt kỹ thuật để triển khai toàn diện Thông tư 126/2014/TT-BTC đã được Tổng cục Hải quan hoàn thành.

Ngành Hải quan đã ký kết phối hợp thu với 17 ngân hàng, hiện số giao dịch thanh toán qua hình thức này chiếm khoảng 55,4%. Theo kế hoạch, số ngân hàng ký kết với Tổng cục Hải quan sẽ được nâng lên 60 đơn vị trong thời gian tới.

Tổng cục Hải quan đang tiếp tục duy trì trao đổi thông tin online với các cơ quan liên quan và sẵn sàng hỗ trợ DN để công tác thu nộp thuế thông qua các ngân hàng thương mại thực sự thuận lợi như quy định tại Thông tư 126/2014/TT-BTC.